Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Вербківської сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року
опубліковано 16 серпня 2021 року о 13:47

  

                                                                                         ДОХОДИ


            За І півріччя 2021 року забезпечено виконання дохідної частини бюджету сільської територіальної громади , обсяг надходжень податків, зборів, та інших платежів склав 83240,4 тис. грн, у тому числі  до загального фонду бюджету – 80079,9 тис. грн (90,3% до планових показників  І півріччя 2021 року),  до спеціального фонду –  3160,5тис.грн (338,4%  до річних планових показників).

         У загальному обсязі надходжень бюджету сільської територіальної громади власні надходження склали 61922,1 тис.грн або 74,4%, трансферти з державного та місцевих бюджетів – 21318,3  або 25,6% . 

              Надходження до загального фонду бюджету сільської територіальної громади за  І півріччя 2021 року (без врахування субвенцій та дотацій з інших бюджетів) склали 58761,6 тис. грн, що становить 89% до плану на І півріччя поточного року (-7219,7тис. грн). У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зменшилися на 4396,9 тис.грн.

          Податок та збір на доходи фізичних осіб   у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету сільської територіальної громади. Його питома вага в сумі власних доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади  за І півріччя 2021 року складає 86,8%. 

          Надходження  по цьому податку за І півріччя  2021 року становили 51033,4 тис. грн, або 86,8% до плану,  недонадійшло 7745,4 тис. грн. через зменшення перерахувань у січні-червні 2021 року ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». У порівнянні з І півріччям 2020 року надходження по даному податку зменшилися на 5788,4тис. грн..     

За  І півряччя 2021 року бюджет сільської територіальної громади від запроваджених сільською радою на території громади місцевих податків і зборів отримав кошти у сумі 6333,9 тис. грн, що більше на 3,4% або на 208,9 тис. грн  планового показника на звітний період. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження по місцевим податкам і зборам у  І півріччі 2021 року збільшилися  на 809,2 тис. грн.

          Найбільшу  питому вагу у надходженнях місцевих податків і зборів займає  єдиний податок (39%) та орендна плата за землю (43,2%).

Єдиний податок за І півріччя 2021 року  надійшов до бюджету сільської територіальної громади в сумі 2471,8 тис. грн, що складає 101,7% планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року дані надходження зменшилися  на 18,0 тис.грн.

         Обсяг надходжень орендної плати за землю за  січень - червень 2021 року склав  2737,6 тис.грн, що на 0,1 % або на 12,6 тис. грн.  більше планових призначень. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року  дані надходження збільшилися  на 550 тис.грн. 

Протягом звітного періоду до бюджету сільської територіальної громади зараховано  303,7 тис.грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Плановий показник виконано на 83,1%, у порівнянні з І півріччя 2020 року обсяг надходжень по даному податку  збільшився в 1,5 раза або на                         139,2 тис.грн за рахунок розширення бази оподаткування та збільшення ставок податку у грошовому виразі через ріст мінімальної заробітної плати.

         Також за І півріччя 2021 року до бюджету сільської територіальної громади надійшли транспортний податок у сумі 12,5 тис. грн

            За звітний період комунальними підприємствами сплачено до бюджету сільської територіальної громади  15,7 тис. грн. податку на прибуток.

           Адміністративні збори у  І півріччі 2021 року надійшли до бюджету сільської територіальної громади в обсязі 119,6 тис. грн, що складає 91,6 % планових показників та на 26,6 тис. грн.  меньше  у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

            Виконання інших неподаткових надходжень становить по: платі за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності, –                    1,6 тис. грн (103,2%), державному миту – 0,5 тис. грн., іншим надходження  – 77,1 тис. грн..

        За  І півріччя 2021 року до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади надійшло доходів  в сумі 3160,5 тис. грн, що становить 338,4% до річного плану. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року відповідні надходження збільшилися в 1,6 рази  або на 4139,4 тис. грн. 

В обсязі дохідних джерел спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади власні надходження бюджетних установ становлять – 70,9%. За  І півріччя   2021 року обсяг  власних надходжень бюджетних установ  склав 2242,9 тис. грн, що на 2121,4 тис. грн більше  надходжень  І півріччя минулого року.

До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 608,0 тис. грн. екологічного податку.

Надходження до цільового фонду сільської ради за  І півріччя 2021 року склали 248,6 тис. грн, що  складає 100% планових призначень.


                                                     ВИДАТКИ  

       Виконання видаткової частини бюджету сільської територіальної громади за звітний період становить по загальному фонду 77999,8 тис.грн  при планових призначеннях 104038,7 грн, або 75% до планових призначень на звітний період та спеціальному фонду –3106,2 тис. грн, або 16,4% до річних планових призначень.

      В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади збільшились на 4936,7 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади збільшились на  6765,4 тис.грн.

       За функціональною ознакою касові видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади складають: на фінансування освіти – 28649,6 тис.грн (36,7%), соціального захисту населення – 701,4 тис.грн (0,9%), охорони здоров'я – 6967,2 тис.грн (8,9%), житлово-комунального та дорожнього господарства –2799,3 тис.грн. (3,6%), керівництва і управління – 9523,3 тис.грн (12,2%), культури –1715,4 тис.грн (2,2%), фізкультури і спорту –344,9 тис.грн (0,4%), забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 652,0тис.грн (0,8%).

          В розрізі  галузей збільшились видатки по фінансуванню закладів освіти на 8872 тис.грн, соціального захисту населення – 199,4 тис.грн, культури – 314,6 тис.грн, фізичної культури і спорту – 41,4 тис.грн.

       Структура видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади за економічною ознакою характеризується значною питомою вагою фінансових ресурсів, спрямованих на захищені статті –52,1% (40636,2 тис.грн), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями –47,5% (37059,4 тис.грн), соціальні виплати населенню –  2,3% (9006,9 тис.грн), придбання продуктів харчування –0,9% (715,3 тис.грн), придбання медикаментів – 0,01% (0,1 тис.грн), оплату енергоносіїв –1,9% (1520 тис.грн). Трансферти підприємствам  складають 10,8% ( 8451,3 тис.грн), реверсна дотація – 30% (23340,6 тис.грн.), інші витрати – 7,1 %  (5571,6 тис.грн).

      У процесі виконання бюджету забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та фінансування видатків за всіма зареєстрованими  зобов'язаннями.

      У складі видатків бюджету громади на 2021 рік затверджені видатки на реалізацію цільових програм.


        Видатки бюджету сільської територіальної громади по галузі «Освіта» склали 28649,5 тис.грн.

        На придбання продуктів харчування у дошкільних навчальних закладах направлено 199,3 тис.грн.

       Видатки на придбання продуктів харчування для загальноосвітніх шкіл міста склали 515,9 тис.грн.

        На фінансування охорони здоров`я із загального фонду бюджету в  І півріччі 2021 року направлено 6329,0 тис.грн, а саме:

     – фінансову підтримку комунальних  закладів охорони здоров’я та  оплату комунальних послуг та енергоносіїв –1934,1 тис.грн;

     – відшкодування пільгових пенсій медичним працівникам – 41,2 тис.грн;

     – оплату праці та відряджень лікарів – 2892,4 тис.грн;

     – оплату медичних послуг населенню понад обсяги, що передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування населення –        519,1 тис.грн;

     – придбання засобів індивідуального захисту щодо запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 – 8,0 тис.грн;

    – придбання медичного харчування для дітей хворих на фенолкетанурію та ревматоїдний артрит  – 302,9 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином за звітний період направлено 638,2 тис.грн.

На соціальний захист населення виділені кошти в сумі 653,4 тис.грн, з них на:

– виплату матеріальної допомоги громадянам  (вирішення соціально-побутових проблем, лікування, поховання, воїнам – інтернаціоналістам, малозабезпеченим сім»ям, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС) – 302,0 тис.грн;

– виплату матеріальної допомоги учасникам АТО – 4,0 тис.грн;

– виплату матеріальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю – 307,4 тис.грн;

– виплату матеріальної допомоги на ремонт будинку – 40,0 тис.грн;

За рахунок субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи направлено 1,3 тис.грн.

      На утримання закладів культури в І півріччі 2021 року з бюджету сільської територіальної громади профінансовано 1715,4 тис.грн., в тому числі на проведення соціальних заходів «Програми розвитку культури Вербківської сільської територіальної громади на 2020-2024 роки» виділені кошти в сумі 147,5 тис.грн.,  які спрямовані на проведення заходу до дня вшанування  учасників бойових дій на території інших держав – 8,5 тис.грн., проведення заходу до Міжнародного дня прав жінок та миру – 36,0 тис.грн., до Дня аварії на ЧАЕС – 10,0тис.грн., до Дня Перемоги – 12,0тис.грн, до Дня медичного працівника – 2,0тис.грн, до Дня захисту дітей – 12,0тис.грн, до Дня Конституції України та Дня молоді – 67,0 тис.грн.

         На благоустрій громади  виділені кошти в сумі 776,9тис.грн.

Протягом звітного періоду забезпечено: придбання обладнання для мереж вуличного освітлення – 69,9 тис.грн, оплата водопостачання - 53,9 тис.грн., оплата використаної електроенергії  по зовнішньому освітленню громади  - 972,5 тис.грн.

   Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища в звітному періоді  використані  в сумі 1290,7 тис.грн., а саме:  на озеленення – 50,0 тис.грн, на придбання трактора з навісним обладнанням – 1240,7 тис.грн..

Кошти   цільового    фонду   сільської   ради   248,6 тис.грн.   спрямовані на закупівлю комплекту інтерактивного мультимедійного обладнання для Олександрівського  НВК.

     Видатки бюджету розвитку за І півріччя 2021 року склали 1815,5 тис.грн, в тому числі  по галузям:

державного управління – 28,0тис.грн (придбання комп»ютерної техніки);

охорони здоров’я – 88,0 тис.грн  (придбано для КНП «Павлоградська ЦРЛ»Вербківської сільської ради аудіометр);

житлово-комунальне господарство –34,0 тис.грн (придбання косарки роторної);

будівництво бюветної споруди в с.В»язівок – 52,6 тис. грн.,

розробка Генплану с.Вербки – 262,1 тис.грн.,

реконструкцію будівлі Вербківської сільської ради – 905,4 тис.грн

утеплення В»язівоцької сільської ради – 29,5 тис.грн;

транспорт та транспортна інфраструктура – 248,7 тис.грн.(виготовлення ПКД на капітальний ремонт частин покриття вулиць)

        співфінансування на придбання шкільного автобуса – 167,2тис.грн

                                                                                  ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА

       За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м.Павлограді станом на 01 квітня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня, по спеціальному фонду – 687,3 тис.грн. Дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня, по спеціальному фонду складає 570,0 тис.грн.      

                             

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

   З метою ефективного і цільового використання бюджетних коштів щомісячно здійснюються перевірки з внутрішнього фінансового контролю, вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень, недоліків за результатами перевірок з внутрішнього фінансового контролю, інших контролюючих органів.

        Питання виконання бюджету сільської територіальної громади щомісячно розглядались на оперативних нарадах при сільському голові, по результатах розгляду яких надавались конкретні доручення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади, іншим учасникам бюджетного процесу щодо залучення додаткових надходжень до бюджету сільської територіальної громади та ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів.

       Фінансовим відділом сільської ради  забезпечується здійснення щоденного моніторингу виконання бюджету сільської територіальної громади за доходами. Дана інформація щоденно надається сільському голові.    

      Щомісячно стан виконання бюджету сільської територіальної громади висвітлюється  на веб-сайті сільської ради,  щоквартально підсумки виконання бюджету сільської територіальної громади розлядаються на засіданнях виконавчого комітету, щорічно – на сесії сільської ради.                                 

    


   Начальник фінансового відділу                                              Світлана ОЛІЙНИК


ДОХОДИ (1).xls

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux