АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської сільської територіальної громади»
опубліковано 13 травня 2021 року о 16:58

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

 проєкту рішення Вербківської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської сільської територіальної громади» 

 

І. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської сільської територіальної громади» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

Відповідно до статті 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення пор встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, виконання місцевих програм розвитку Вербківської сільської  територіальної громади (в галузях житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, захисту навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності, соціального захисту окремих категорій населення, молодіжної політики, розвитку туризму, культурно-мистецької сфери, розвитку земельних відносин і охорони земель, розвитку освіти, фізичної культури і спорту, рівних прав і можливостей жінок та чоловіків тощо). Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету Вербківської ТГ, дозволяє забезпечити безперебійну її життєдіяльність у різних сферах, забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якою опікуються органи місцевого самоврядування, а також розвиток інфраструктури для покращення бізнес клімату.

 

 

Проблема, яку пропонується розв’язати:

Забезпечення місцевого економічного розвитку через надходження до бюджету Вербківської сільської територіальної громади із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Причини виникнення проблеми: 

Втрата додаткових надходжень у дохідну частину бюджету зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у разі неприйняття рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Втрата можливості фінансування місцевих програм (в галузях житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, захисту навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності, соціального захисту окремих категорій населення, молодіжної політики, розвитку туризму, культурно-мистецької сфери, розвитку земельних відносин і охорони земель, розвитку освіти, фізичної культури і спорту, рівних прав і можливостей жінок та чоловіків тощо), і як наслідок неспроможність підвищення якості життя всіх мешканців Вербківської сільської територіальної громади.

Виходячи з вище викладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, для недопущення суперечливих ситуацій, прозорого ефективного встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання місцевих програм Вербківська сільська  рада має ухвалити рішення з цього питання дотримавши вимоги статті 12 Податкового кодексу України щодо місцевих податків та зборів. У разі неприйняття рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, цей податок буде справлятися за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані місцеві програми.

 • Оцінка важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки полягає в тому, щоб поповнити бюджет сільської територіальної громади та спрямувати отримані кошти від сплати цього збору на покращення місцевого економічного розвитку громади. Забезпечення стабільного соціального та економічного розвитку громади здійснюється шляхом реалізації місцевих програм (в галузях житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, захисту навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності, соціального захисту окремих категорій населення, молодіжної політики, розвитку туризму, культурно-мистецької сфери, розвитку земельних відносин і охорони земель, розвитку освіти, фізичної культури і спорту, рівних прав і можливостей жінок та чоловіків тощо) і виконання яких потребує відповідного фінансового забезпечення, що залежить від наповнення місцевого бюджету.

Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому, окремо не розподіляються фізичні особи на громадян і фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючими органами. Податкове повідомлення-рішення відповідно до підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 Кодексу контролюючі органи надсилають (вручають) платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що наступає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). Тобто, фізичні особи податок за 2021 рік будуть сплачувати у 2022 році.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року й до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, установленою в порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу.

Згідно проведеного аналізу, щодо кількості платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2020 році на території Вербківської сільської  територіальної громади, визначено прогнозну кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік, а саме: прогнозна кількість  складе 63 особи, які є власниками житлової/нежитлової нерухомості, з них фізичних осіб – 37,  юридичних осіб – 26. Згідно листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік»  прогнозна мінімальна заробітна плата на 1 січня 2022 року складатиме 6700 грн.

Отже, питання залучення коштів до бюджету сільської територіальної громади у 2022 році у розмірі 541500,00 грн. є важливим.

На 2022 рік запропоновано залишити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на рівні 2021 року, а саме для фізичних та юридичних осіб – 0,005% для житлової нерухомості та 0,05% для нежитлової нерухомості.

У зв’язку з викладеним виникла необхідність ухвалити рішення про  встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської ТГ для застосування з 01.01.2022 року.

Розрахунок прогнозних надходжень до бюджету Вербківської ТГ на 2022  рік

Таблиця 1

   

Показники

Юридичні особи – власники об’єктів нерухомості

Фізичні особи – власники об’єктів нерухомості

Разом

разом

жит-лова 

нежит-лова

разом

жит-лова 

нежит-лова 

 


Прогнозована кількість пла-тників на 01.01.2022 р, осіб

26

6

20

37

27

10

63


Надходження за 2020 рік до бюджету сільської ТГ

362220,97

341,17

361879,80

24192,53

128,97

24063,56

386413,50


Прогнозні надходження на 2021 рік до бюджету сільської ТГ

459400,00

7600,00

451800,00

40600,00

4400,00

36200,00

500000,00


Прогнозні надходження від запропонованого регулюва-ння у 2022 р., грн.

497530,2

8230,8

489299,40

43969,8

4765,20

39204,6

541500,00

Надходження за 2020 рік - згідно даних звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами УДКСУ у м.Павлоград. 

           Прогнозні надходження на 2022 рік розраховано відповідно до листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік», у якому зазначено, що прогнозна мінімальна заробітна плата на 1 січня 2022 року складатиме 6700 грн. Відповідно при запропонованому регулюванні залишити ставки податку на рівні 2021 року, сплата за 1 кв. м. нерухомості, відмінної від земельної ділянки фізичними та юридичними особами  складатиме  0,34 грн за житлову нерухомість та 3,35 грн за нежитлову нерухомість. Прогнозна сума надходжень у 2022 році розраховувалась відповідно до площі нерухомості та ставки за 1 кв м. відповідної нерухомості (житлової чи  нежитлової), що сплачується фізичними чи юридичними особами.

Основними групами (підгрупами), на які проблема справляє вплив, є:

Таблиця 2

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

Впливає на громадян, які мають у власності житлову та/або нежитлову нерухомість.

Не впливає на громадян, які не є власниками об’єк- тів нерухомості

Держава

Так

До повноважень органів місцевого самоврядування віднесено право встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (стаття 266 Кодексу).

-

Суб’єкти господарювання

Так

Впливає на суб’єктів господарювання, які мають у власності нерухомість.

Не впливає на суб’єктів господа-рювання, які не є власниками об’єк-тів нерухомості

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання за 1 кв. м житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб*

Таблиця 3

Класифікація будівель/ зональність

Розмір ставки податку від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування, %

Вартість 1 кв. м, грн.

Відхилен-ня, від 2020 року, грн. (+, -)

2021 рік

2022 рік

2021рік

2022 рік

1

2

3

4

5

6

Будівлі житлові, що перебувають у власності (код 11), з них:

- фізичних осіб

0,005

0,005

0,300

0,34

+0,04

- юридичних осіб

0,005

0,005

0,300

0,34

+0,04

Будівлі нежитлові, що перебувають у власності (код 12), з них:

- фізичних осіб 

0,05

0,05

3,00

3,35

+0,35

- юридичних осіб 

0,05

0,05

3,00

3,35

+0,35

*Розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2021 – 6000,00 грн., прогнозно на                 2022 рік – 6700,00 грн. (згідно листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік»).  

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання чи ринкових механізмів:

Вищевказані проблеми неможливо вирішити за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, оскільки пунктом 10.3 ст. 10, підпунктом 12.4.3 пункту 12.4 статті 12 Податкового кодексу України, п.п. 24, 28 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків і зборів та надання пільг по місцевих податках і зборах віднесено безпосередньо до повноважень місцевих рад.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Державне регулювання у сфері оподаткування спрямоване на досягнення наступних цілей:

врегулювання правовідносин між Вербківською ТГ та суб’єктами – платниками податків шляхом встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

поповнення дохідної частину місцевого бюджету на 2022 рік за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

забезпечення виконання місцевих програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

зменшення податкового тиску на соціально незахищені верстви населення.


ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Таблиця 4

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Установлення мінімальної ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування (мінімальний розмір на законодавчому рівні не встановлено, тобто припускається, що його розмір  дорівнює 0)

Альтернатива неприйнятна. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету  коштів на прогнозованому рівні 541500,00 грн. (дані наведені в таблиці 1), що обмежить фінансування першочергових  видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії тощо. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до  бюджету  ставить  під   загрозу   фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної   сфери   в   галузях   освіти,    охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 2

Установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування

Альтернатива може бути прийнятною. Установлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та/або юридичних осіб, забезпечить надходження до бюджету, упорядкує відносини між органами місцевого самоврядування та громадянами, суб’єктами господарювання. Але, при цьому збіль-шується податкове навантаження на платників податку, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податку. Можливе виникнення соціальної напруги, непорозуміння між місцевою владою та платниками податку.

Вартість за 1 кв. м об’єкта оподаткування складатиме 100,50 грн., прогнозні надходження від сплати податку – 19696584,97 грн. (дані наведені в таблиці 5).

Альтернатива 3

Установлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1) для фізичних та юридичних осіб – 0,005% для житлової нерухомості та 0,05% для нежитлової нерухомості.


Застосування альтернативи є найбільш прийнятним. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з дотриманням  вимог Кодексу.

Прогнозні надходження від запропонованого регулювання  в сумі близько 541500,00 грн (дані наведені в таблиці 8), що забезпечать фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання  та вигод органів місцевого самоврядування при збільшенні ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  до максимального, установленого законодавством (альтернатива 2)*

Таблиця 5

Класифікація будівель

Розмір ставки від мінімальної заро-бітної плати, установленої на 01.01.2022р., %

Вар-тість 

1 кв. м, грн.*

Розрахункова площа неру-хомості**, 

кв. м

Прямі витрати суб’єктів господарювання на сплату податку / надходження до бюджету Вербківської ТГ, грн.

1

2

3

4

5 = 3 х 4

Будівлі житлові, що перебувають у власності: (код 11)

- фізичних осіб

1,50

100,5

14015,29

1408536,65

- юридичних осіб

1,50

100,5

24208,24

2432928,12

Будівлі нежитлові, що перебувають у власності: (код 12)

- фізичних осіб

1,50

100,5

11702,87

1176138,44

- юридичних осіб

1,50

100,5

146059,52

14678981,76

Разом

1,50

100,5

195985,92

19696584,97

*Розмір мінімальної заробітної плати прогнозно на 2022 рік – 6700,00 грн. (згідно листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік»).  

**Розрахунок площі житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень у 2020 році  до вартості 1 кв. м  нерухомості за відповідний звітний період. 

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання  та вигод органів місцевого самоврядування при запропонованих ставках податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  (альтернатива 3)*

Таблиця 6

Класифікація будівель

Розмір ставки від мінімальної заро-бітної плати, установленої на 01.01.2022р., %

Вар-тість 

1 кв. м, грн.*

Розрахункова площа неру-хомості**, 

кв. м

Прямі витрати суб’єктів господарювання на сплату податку / над-ходження до бюджету Вербківської ТГ, грн.

1

2

3

4

5 = 3 х 4

Будівлі житлові, що перебувають у власності: (код 11)

- фізичних осіб

0,005

0,34

14015,29

4765,20

- юридичних осіб

0,005

0,34

24208,24

8230,8

Будівлі нежитлові, що перебувають у власності: (код 12)

- фізичних осіб

0,05

3,35

11702,87

39204,6

- юридичних осіб

0,05

3,35

146059,52

489299,40

Разом

х

х

195985,92

541500,00

*Розмір мінімальної заробітної плати прогнозно на 2022 рік – 6700,00 грн. (згідно листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік»).  

**Розрахунок площі житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень у 2020 році  до вартості 1 кв. м  нерухомості за відповідний звітний період. 

 

2. Оцінка  вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Таблиця 7

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні.

 На наступний 2022 бюджетний рік у громаді відсутній регуляторний акт, що унеможливлює  нарахуван-ня та сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Наслідком є   недоотри-мання    бюджетом громади надхо-джень на прогнозованому рівні близько 541500,00 грн. (дані наведені в таблиці 1), які можливо було б направити на   фінансування соціально важливих місцевих цільових програм,  бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Альтернатива 2

Прийняття нормативного акта органу місцевого самоврядування              з урахуванням вимог Кодексу. Збільшення надходжень до бюджету Вербківської ТГ від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які можливо направити для забезпечення фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. Прогнозовані надходження до бюджету Вербківської ТГ  на  2022 рік – 19696584,97 грн. (дані наведені в таблиці 5)

Витрати часу на адміністрування податку – розробка та прийняття рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Альтернатива 3

Забезпечує досягнення цілей дер-жавного регулювання повною мірою. Збільшення надходжень до бюджету Вербківської ТГ від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ураховує пропозиції членів територіальної громади щодо залишення ставок на рівні 2021 року.

Прогнозні надходження при сплаті податку – 541500,00  грн. (дані наведені в таблиці 6). Передбачуваність розмірів ставок гарантує забезпечення надходження прогнозованої суми податку до бюджету Вербківської ТГ, що надасть можливість фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони  здоров’я, соціального  захисту, житлово-комунального   та   дорожнього господарства, транспорту тощо. Стабільна податкова політика створює позитивний імідж місцевої влади.

Витрати часу на адміністрування податку – розробка та прийняття рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Таблиця 8

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Витрати відсутні для громадян у частині сплати податку. Однак, відсутня можливість додаткового наповнення доходної частини бюджету громади та, відповідно, збільшення його видаткової частини для фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Бюджет Вербківської ТГ недоотримає 541500,00 грн. (дані наведені в таблиці 6)

Альтернатива 2

При прогнозованому надходженні до бюджету громади в сумі                 19696584,97 грн. (дані наведені в таблиці 5) є можливість збільшення видатків на фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального  захисту,  житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Витрати громадян на сплату податку за максимально граничним розміром його ставки, 1,5%. За 1 кв. м житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, сплачується податок у сумі 100,5 грн., що в порівнянні зі сплатою у 2021 році більше на 100,16 грн. за 1 кв.м житлової нерухомості та на 97,15 грн. за 1 кв.м нежитлової нерухомості.

Альтернатива 3

Ураховує пропозиції членів тери-торіальної громади щодо залишення ставок на рівні 2021 року. Передбачуваність розмірів ставок гарантує забезпечення надходження прогнозованої суми податку до бюджету громади, що надасть можливість фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. Крім того, пропонуються компенсаторні заходи для фізичних осіб-пенсіонерів у вигляді пільги в розмірі 100% для  господарських (присадибних) будівель допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

Відповідно до законодавства України у сфері податкових відносин сплата податку фізичними особами з урахуванням запропонованого регулювання буде здійснюватися в другій половині 2022 року після отримання ними відповідних  повідомлень-рішень від податкових органів. За 1 кв. м житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, сплачується податок у сумі 0,34 грн., що в порівнянні зі сплатою у 2021 році більше на 0,04 грн.

За 1 кв. м нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, сплачується податок у сумі 3,35 грн., що в порівнянні зі сплатою у 2021 році більше на 0,35 грн. (дані наведені в таблиці 3).

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта:

Таблиця 9

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання,  одиниць

2

0

5

56

63

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

3,2

0

7,9

88,9

100

 

Таблиця 10

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Унеможливлюється обрахування та сплата податку. Оскільки на зако-нодавчому рівні не визначено розміру мінімальної ставки, тобто припускається, що його розмір  дорівнює 0, то 63 суб’єктів господарювання взагалі не сплачуватимуть податок.

Відсутні витрати в частині сплати податку.


Альтернатива 2

Покращаться умови для розвитку бізнесу за рахунок сплачених коштів суб’єктами господарювання на виконання органами місцевого самоврядування  місцевих програм (в галузях житлово – комунального господарства, благоус-трою, енергозбереження, енергоефекти-вності, соціального захисту, туризму, культури, освіти, спорту тощо).


Часові витрати на отримання інформації щодо змін в опо-даткуванні, інше; прямі мате-ріальні витрати на сплату податку суб’єктами господа-рювання, які підпадають під дію регулювання. Юридичні особи (чисельність 26) порівняно з 2021 роком будуть у середньому сплачувати за 1 кв. м більше на 70,5 грн. Прогнозовані витрати на сплату податку юридичними особами – 17111909,88 грн.  (дані наведені в таблиці  5). Таким чином, збільшуватиметься податкове навантаження на підприємців.

Альтернатива 3

Забезпечується прозорість механізму справляння податку. Ставки податку для об'єктів житлової та / або нежитлової нерухомості установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу. Стабільна система оподаткування сприятиме розвитку бізнесу та місцевому економічному розвитку громади. У порівнянні з Альтернативою 2 суб’єкти господарювання отримають менше податкове навантаження, що надасть можливість зекономлені кошти направити на розвиток бізнесу.


Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні; прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозні витрати при сплаті податку юридичними особами – 497530,28 грн., з них за житлову нерухомість – 8230,8 грн., нежитлову – 489299,4грн. (дані наведено в таблиці  6). Вартість 1 кв. м для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості наведено в таблиці 3.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

            Таблиця 11

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал резуль-тативності 

(за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Відсутні витрати. З 01.01.2022 в громаді не встановлено розмір ставки податку, на законодавчому рівні не визначено мінімального розміру ставки, відповідно не нараховується та не сплачується податок. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету громади коштів на прогнозованому рівні 541500,00 грн. (дані наведені в таблиці 1), що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії тощо. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу місцевий економічний розвиток та фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 2

2

Збільшується податкове навантаження на громадян, суб’єктів господарювання (63 осіб) у зв’язку із збільшенням розміру ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Не забезпечує рівне для всіх платників податку конкурентне середовище.

Прогнозні надходження до бюджету громади скла-датимуть 19696584,97 грн. (дані наведені в таблиці 5), що дасть можливість зростання місцевого економічного розвитку та збільшення видатків для фінансування заходів  соціально  важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

3

Цілі ухвалення регуляторного акту будуть досягнуті повною  мірою. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і  юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу залежно від типів таких об'єктів нерухомості. Прогнозні надходження від запропонованого регулювання в сумі 541500,00 грн. (дані наведені в таблиці 6), що забезпечать місцевий економічний розвиток та фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. Враховано думку підприємців та громадян залишити ставки податку на рівні 2021 року.  Стабільна податкова політика створює позитивний імідж місцевої влади.

 

 

 

 

 

Таблиця 12

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Вигода для 63 платників податку, оскільки, ними не сплачуватиметься податок на прогнозованому рівні 541500,00грн.

Недоотримання над-ходжень коштів до бюджету громади на прогнозованому рівні 541500,00грн., що унеможливлює забезпечити місцевий економічний розвиток та фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива не прийнятна – не дося-гаються цілі ухвалення акта.

Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету громади ставить під загрозу місцевий економічний розвиток та фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього госпо-дарства, транспорту тощо. Можлива соціальна напруга серед населення.

Альтернатива 2

Прогнозовані надходжен-ня до бюджету громади в сумі 19696584,97 грн. (дані наведені в таблиці 5), які забезпечать місцевий економічний розвиток та фінансування соціально важливих місцевих цільо-вих програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Витрати, пов’язані з виконанням вимог, установлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяль-ності»; витрати на адміністрування регу-ляторного акта органами державної влади; максимальне податкове навантаження на платників податку. Прогнозована сплата податку в сумі 19696584,97грн., що на 19155084,97 грн. більше, ніж передбачено альтернативою 3

Альтернатива може бути прийнятною – досягаються цілі ухвалення акта. Але, при цьому збі-льшується податкове навантаження на 63 платника податку , дані наведені в таблицях 5, 6)

Альтернатива 3

Забезпечуються додаткові надходження коштів до бюджету громади в сумі 541500,00 грн., які можливо спрямувати на місцевий економічний розвиток громади та фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Запропонована пільга в розмірі 100% на гос-подарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлер-ні, трансформаторні підстанції тощо, що перебувають у власності пенсіонерів.

У порівнянні з Альтернативою 2  суб’єкти господарювання та фізичні особи  отримають менше податкове навантаження, що надасть можливість зекономлені кошти направити на розвиток бізнесу. Стабільна податкова політика в останні роки.

Витрати, пов’язані з виконанням вимог, установлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяль-ності»; витрати на адміністрування регу-ляторного акта органами державної влади; витрати на сплату податку  у  відповідності до ухваленого рішення всіма платниками складуть 541500,00грн.

 (дані наведені в таблиці 3).


Альтернатива є най-більш прийнятною. Цілі прийняття регу-ляторного акта будуть досягнуті. Приведення нормативного акта органу місцевого самоврядування у від-повідність до норм Податкового кодексу України, врегулює відносини між платниками податку та селищною радою. Забезпечено збала-нсованість умов розвитку бюджетної сфери з умовами розвитку бізнесу. Зокрема, бюджетна сфера отримає належне фінансування, а бізнес – належні умови для розвитку бізнес середовища. Стабільне поступове поповнення дохідної частини бюджету сільської ТГ надасть можливість забезпечити місцевий економічний розвиток та фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Враховано думку підприємців та громадян залишити ставки податку на рівні 2021 року.  Стабільна податкова політика створює позитивний імідж місцевої влади.

Таким чином, платники матимуть максимально сприятливий режим оподаткування, насе-лення отримає часткове вирішення соціальних проблем у 2022 році, органи місцевого самоврядування зможуть належним чином виконувати місцеві програми та забезпечити фінан-сування бюджетної сфери.


Таблиця 13

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови є необхідність фінан-сування інфраструктури громади, наповнення бюджету громади. Недоотримання надходжень у бюджет громади на прогнозованому рівні 541500,00грн. для місцевого економічного розвитку та фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Припинення бюджетного фінансування певних місцевих програм, соціальна напруга серед населення, погіршення умов для розвитку бізнесу, зміни у Податковому кодексі України.

Альтернатива 2

Причиною відмови є максимальне податкове навантаження на суб’єктів  господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта. Прогнозовані надходження до бюджету громади в сумі 19696584,97 грн. (дані наведені  в  таблиці  5), які забезпечать місцевий економічний розвиток та фінансування соціально важливих місцевих  цільових програм,  бюджетної сфери  в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

На дію запропонованого проекту можуть вплинути такі зовнішні чинники, як унесення змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових   відносин.  Надмірне податкове навантаження викликає згортання бізнесу. На кількість суб’єктів господарювання може вплинути й економічна ситуація, оскільки працездатне населення шукає джерела доходу за територіальними межами країни.

Альтернатива 3

Для досягнення встановлених цілей перевага  була  надана  цій  альтернативі, що надасть можливість у порівнянні з Альтернативою 2 26 суб’єктів господарювання отримають менше податкове навантаження, а саме: 16614379,68 грн., з них за житлову нерухомість – 2424697,32 грн., нежитлову – 14189682,36 грн., що надасть можливість зекономлені кошти направити на розвиток бізнесу. А також 37 фізичні особи отримають менше податкове навантаження, а саме: 2540705,29 грн., з них за житлову нерухомість – 1403771,45 грн., нежитлову – 1136933,84грн.

Додаткові надходження до бюджету громади на рівні 541500,00грн., що надасть можливість забезпечити місцевий економічний розвиток та фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Враховано думку підприємців та громадян залишити ставки податку на рівні 2021 року.  Стабільна податкова політика створює позитивний імідж місцевої влади.


На дію запропонованого проєкта можуть вплинути такі зовнішні чинники, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин. У такому випадку рішення селищної ради потребує внесення змін та доповнень, що вплине на суму надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету сільської територіальної громади, податкове навантаження на суб’єктів господарювання. Платоспроможність платників податків – передбачається, що платники податку будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі і своєчасно вносити податкові платежі. Крім того, на кількість платників податку може вплинути економічна ситуація, оскільки працездатне населення шукає джерела доходу за територіальними межами країни. 

V. Механізми та заходи,

які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є  ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської сільської територіальної громади» відповідно до вимог чинного законодавства.

Для розв’язання проблеми планується проведення таких заходів:

Проведення консультацій, з метою урахування  пропозицій, з питання встановлення ставок єдиного податку  на території Вербківської сільської територіальної громади.

Розробки проєкту рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг

із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської сільської територіальної громади» та аналізу регуляторного впливу до нього.

Оприлюднення проєкту рішення з аналізом регуляторного впливу на

офіційному сайті Вербківської сільської ради https://verbki.otg.dp.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність»  з метою доведення його до відома суб’єктів господарювання та мешканців територіальної громади.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проєкту рішення вимогам ст.4, 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій та зауважень після оприлюднення проєкту рішення.

Врахування або мотивоване відхилення зауважень та пропозицій.

Прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської сільської територіальної громади» на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Офіційне оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку

на офіційному сайті Вербківської сільської ради https://verbki.otg.dp.gov.ua/ та у друкованих засобах масової інформації.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, упровадження регуляторного акту забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України і цим рішенням, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.


VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати

або виконувати ці вимоги

Дія регуляторного акта розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на території громади.

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

Питома вага суб’єктів господарювання малого підприємництва (мікро) у загальній  кількості  суб’єктів  господарювання,  на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 96,8 відсотків. Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).


ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводилося розробником у період з 28 квітня 2021 р. по 07 травня 2021 р.


з/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Розробником регуляторного акта направлено запити до комісій: з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг; з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища


16

Аналітично визначено кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури

регулювання;

розглянуто способи обрахування бюджетних витрат та витрат суб’єктів господарювання, що враховуються при підготовці проекту регуляторного акта

2

Публічні консультації на засіданні Координаційної ради місцевого економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади


5

Розглянуто пропозиції щодо обрахування витрат малого підприємництва, що були враховані при підготовці проекту

регуляторного акта


2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі): 

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання, –


61, у тому числі: малого підприємництва – 5 та мікропідприємництва – 56;

- питома вага суб’єктів малого та мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, – 96,8%.


3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:


з/п

Витрати


з 28 квітня 2021 р. по 07 травня 2021 р.

1

Придбання необхідного обладнання, грн


Дія регуляторного акта не передбачає витрат


2

Витрати, пов’язані з адміністративними процедурами суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн; 8 год. х 6500 грн* 160 год. (на місяць) = 325 грн 


325 грн


3

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць


61


4

Сумарні витрати суб’єктів малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулюванняя), грн


19825 грн№ з/ п


Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

(розрахунок на одного типового суб’єкта

господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на

процедуру,

годин

Вартість часу співробітника

ОМС відповід-ної категорії (зар.плата), грн/ годин

Оцінка кількості

процедур за рік, що

припадають

на одного суб’єкта

Оцінка кількості

суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміні-

стрування регулювання за рік, гр

1

Підготовка оголошення в засоби масової інформації про оприлюднення проекту регуляторного акту:

6 5000,00грн. (посадовий оклад) 160 год. (на місяць)=40,62 грн; 0,4 год. х 40,62 грн = 16,25 грн 

0,4


16,25


2


-

32,5


2

Вартість робіт, пов’язаних з друкуванням проекту регуляторного акту та прийнятого рішеня селищної ради в друкованих виданнях,

грн

-

-

2

-

10000Разом за рік 


-

-

-

-

10032,5 


Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва:


4. Сумарні витрати, що виникають на виконання вимог регулювання 

з/п

Показник


Перший рік регулювання


1

Сумарні витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання запланованого регулювання, грн


19825

(дані М-Тесту) 

2

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн


10032,50

(дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва») 

3

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн


29857,505. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання. 

Пом’якшувальні заходи не розроблялися.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії 

регуляторного акта

            Рішення набирає чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022 року, та є безстроковим.

 Рішення може бути переглянуто (внесені зміни, продовжено, скасовано) за підсумками аналізу відстеження його результативності , а також у разі потреби та у разі зміни чинного законодавства України, або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Зміни будуть вноситися згідно з регуляторною процедурою.

На дію регуляторного акту можуть негативно вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.


                                VIII. Визначення показників результативності дії

регуляторного акта

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до бюджету громади коштів для виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, та суми коштів від його сплати.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування місцевих програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету громади від сплати податку.    

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

Таблиця 14

№ з/п

Показник

2021 рік

2022 рік (сплата згідно з підпунктом  266.7.2 статті 266 Кодексу)

1


Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб:

1.1

- юридичні особи;

26

26

1.2

- фізичні особи

37

37

2Надходження до бюджету громади коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – житлова нерухомість (тис. грн.)*:

2.1

- юридичні особи;

7,60

8,23

2.2

- фізичні особи

4,40

4,77

3Надходження до бюджету громади коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – нежитлова нерухомість (тис. грн.)*:

3.1

- юридичні особи;

451,80

489,30

3.2

- фізичні особи

36,20

39,20

4

Площа житлової нерухомості, на яких поширюватиметься регуляторний акт, кв.м:4.1

- юридичні особи;

24208,24

24208,24

4.2

- фізичні особи

14015,29

14015,29

5

Площа нежитлової нерухомості, на яких поширюватиметься регуляторний акт, кв.м:5.1

- юридичні особи;

146059,52

146059,52

5.2

- фізичні особи

11702,87

11702,87

   

*Розмір надходжень до бюджету громади коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, наведено в таблиці 6. 


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта

            Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

           1. Базове відстеження буде проводитись  до дня набуття чинності регуляторним актом  з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту.

          2. Повторне відстеження буде проводитись   за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                                                           Є. ШАХОВАOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux