АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Вербківської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади »
опубліковано 11 травня 2021 року о 16:25


 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

            

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Прийняття ставок  повинно здійснюватись із дотриманням Податкового кодексу України та положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що вимагає прийняття рішення про місцеві податки і збори  з дотриманням регуляторної процедури.

Згідно з п. 12.3.4 Податкового кодексу України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

В 2020 році згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р.
№709-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області» до складу Вербківської сільської територіальної громади включено Олександрівську сільську раду.

Згідно з принципом стабільності, орган місцевого самоврядування не може вносити зміни до будь-яких елементів місцевих податків та зборів пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року (пп. 4.1.9 п. 4.1. ст. 4 ПКУ), а при встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року (п. 4.5. ст. 4 ПКУ).

Враховуючи вищенаведене, протягом 2021 року платники Вербківської сільської територіальної громади працюють за різними ставками податків, враховуючи рішення про встановлення місцевих податків Вербківської сільської ради та Олександрівської сільської ради. Чинними на сьогоднішній час рішеннями встановлені ставки  єдиного податку для платників І групи -10%, для платників єдиного податку ІІ групи Вербківської сільської територіальної громади - 10 %, а  Олександрівської сільської ради -20%.

З метою здійснення підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2», враховуючи пропозиції підприємців, Вербківською сільською радою вирішено не підвищувати ставки єдиного податку.

 Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І та ІІ групи платників єдиного податку для СГД  Вербківської сільської ради залишаються на рівні попередніх років і пропонується встановити в розмірі для І групи -  10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, ІІ групи - 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Для платників Олександрівської сільської ради для І групи залишити на рівні минулих років в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, для ІІ групи – зменшити з 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року до 10%.

Очікувані втрати місцевого бюджету від запровадження регуляторного акту складуть 23,4 тис.грн (3 СГД ІІ групи Олександрівської сільської ради зменшення ставки з 20% до 10%). (МЗП на 01.01.2022р - 6500,00 *20%(ставка податку)*12(місяців)/2(зменшення ставки в 2 рази) * 3 СГД).

Втрати суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І та ІІ групи платників єдиного податку від запровадження регуляторного акту, відсутні.

При прийнятті рішення ми прагнемо забезпечити баланс інтересів  усіх сторін -  суб'єктів господарювання, населення та органу місцевого самоврядування. З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальні ставки, які б забезпечували стабільні та достатні надходження до бюджету громади та не шкодило  б підприємницькій діяльності. Місцеві податки і збори в повному обсязі зараховуються до місцевого бюджету Вербківської сільської ради.

 

Підтвердження важливості проблеми.

У разі прийняття  рішення "Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади " очікується, що суб’єкти господарювання будуть застосовувати однакові ставки єдиного податку, що забезпечить баланс інтересів суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, віднесені до І та ІІ групи платників єдиного податку  та проживають в різних населених пунктах Вербківської сільської територіальної громади.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для  забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, необхідності наповнення бюджету сільської територіальної громади та направлення коштів на соціальні програми громади, зокрема: програми соціальної  підтримки незахищених верств населення; утримання дошкільних навчальних закладів; утримання загальноосвітніх шкіл громади; поточний ремонт доріг, організація благоустрою населених пунктів.                

В 2020 році надходження до бюджету Вербківської сільської  територіальної громади від платників єдиного податку І-ІІ груп, для яких ставки регулюються рішенням сільської ради, склали  437,89 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене, Вербківською сільською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» та публікується на сайті Вербківської сільської ради.

         

            Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

                       

Держава

                       так


Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

                       так
 

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

 

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, так як чинними рішеннями про встановлення ставок єдиного податку Вербківської сільської ради та Олександрівської сільської ради встановлені різні ставки для суб’єктів господарювання в  різних населених пунктах Вербківської сільської територіальної громади, що є порушенням ст.4 ПКУ, може спричинити соціальну напругу та не забезпечує баланс інтересів суб’єктів господарювання.


ІІ. Цілі державного регулювання

 

Основною метою розробки проєкту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення єдиних ставок єдиного податку в всіх населених пунктах Вербківської сільської територіальної громади.

Ціль регулювання:

- встановлення однакових на всій території СТГ обґрунтованих ставок  та пільг із сплати єдиного податку з врахуванням норм Податкового кодексу України та беручи до уваги рівень платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

- створення рівних прав і можливостей для всіх фізичних осіб - підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Вербківської сільської територіальної громади і сплачують єдиний податок;

- забезпечення своєчасного та в повній мірі надходження єдиного податку;

- забезпечення відкритості та прозорості дій Вербківської сільської ради в питанні встановлення ставок місцевих податків і зборів.


ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей


1.Визначення альтернативних способів


Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади».

1.Така альтернатива є неприйнятною, так як чинними рішеннями про встановлення ставок єдиного податку Вербківської сільської ради та Олександрівської сільської ради встановлені різні ставки для суб’єктів господарювання в  різних населених пунктах Вербківської сільської територіальної громади, що може спричинити соціальну напругу та не забезпечує баланс інтересів суб’єктів господарювання

2.Порушення статті 4 ПКУ (порушення принципів податкового законодавства, а саме рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів забезпечення дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків, єдиний підхід до встановлення податків і зборів)


Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» у запропонованому вигляді

1.Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння єдиного податку  на території сільської територіальної  громади, забезпечить баланс інтересів суб’єктів господарювання та відповідне наповнення  бюджету сільської територіальної громади


2. Здійснення підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2


3.Втрати бюджету сільської територіальної громади складуть 23.4 тис.грн.


 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей


 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування


Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади».

Додаткові надходження до  бюджету сільської територіальної громади складуть
23.4 тис.грн в зв’язку із застосуванням  ставки податку для платників ІІ групи Олександрівської с/р  20%

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» у запропонованому вигляді

1.Забезпечення відповідних надходжень до бюджету сільської територіальної громади від сплати єдиного податку.

2. Створення фінансових можливостей сільської ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

3.Забезпечення вимог чинного законодавства щодо встановлення місцевих податків і зборів.

1.Затрачений час на розроблення регуляторного акту.

2.Затрачений час на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення.

3.Втрати бюджету сільської територіальної громади складуть 23.4 тис.грн в зв’язку зі зменшенням  ставки податку для платників Олександрівської с/р з 20% до 10%


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян


Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива  1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади».

Додаткові надходження до  бюджету сільської територіальної громади складуть
23,4 тис.грн для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади

Відсутні


Альтернатива 2 Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» у запропонованому вигляді


1. Можливе незначне зменшення споживчих цін

2.Створення сприятливих фінансових можливостей сільської ради  для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця.

 

Відсутні


Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 


Показник

Великі

Середні

Малі

 Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць, в т.ч.:

        68


        68

Фізичні особи 1 групи


-

-

-

13

13


Фізичні особи 2 групи


-

-

-

55

55

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків
100%

Х


Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади». Відсутні


Додаткові витрати суб’єктів господарювання складуть 23.4 тис.грн в зв’язку із застосуванням  ставки податку для платників ІІ групи Олександрівської с/р  20%

Альтернатива 2

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» у запропонованому вигляді

1.Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів за встановленими ставками та забезпечить баланс інтересів суб’єктів господарювання.

2.Сталі надходження до  бюджету сільської територіальної громади, які дозволять збільшити витрати на інфраструктуру  громади та створити сприятливі умови для діяльності  та ведення бізнесу.

3.Зменшення витрат на 23,4 тис.грн для платників ІІ групи єдиного податку Олександрівської сільської ради в зв’язку із зменшенням ставки податку до 10%. 

Сплата податків за запропонованими ставками. Інформація щодо очікуваних витрат наведено у  додатку 1 до цього АРВ.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проєкту рішення.

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.


           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 2

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» у запропонованому вигляді

4 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта,які  можуть бути досягнуті  повною мірою (проблема більше  існувати не буде)

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння єдиного податку  на території сільської територіальної  громади, забезпечить баланс інтересів суб’єктів господарювання та відповідне наповнення  бюджету  сільської територіальної громади

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади».

1- цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною так як чинними рішеннями про встановлення ставок єдиного податку Вербківської сільської ради та Олександрівської сільської ради встановлені різні ставки для суб’єктів господарювання в  різних населених пунктах Вербківської сільської територіальної громади, що може спричинити соціальну напругу, не забезпечує баланс інтересів суб’єктів господарювання та є порушенням ст.4 ПКУ, а саме рівності усіх платників перед законом


       
             

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» у запропонованому вигляді

ОМС:  встановлення чітких та прозорих механізмів справляння єдиного податку  на території сільської територіальної  громади,забезпечення сталих надходжень  коштів до сільського бюджету

Громадяни: Можливе незначне зменшення споживчих цін,

Суб’єкти господарювання: Сплата податку за обґрунтованими ставками забезпечить баланс інтересів суб’єктів господарювання та відповідне наповнення  бюджету сільської територіальної громади

ОМС: Витрати   пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Громадяни: Відсутні

Суб’єкти господарюваннясплата податків за запропонованими ставками. Інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 1 до цього АРВ.


Проблема існувати не буде. Забезпечить досягнення  регулювання, наповнення бюджету сільської територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць.

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади».

ОМС:

Додаткові надходження до  бюджету сільської територіальної громади складуть
23.4 тис.грн

Громадяни:

Додаткові надходження до  місцевого бюджету складуть
23.4 тис.грн

 Суб’єкти господарювання: Відсутні


ОМС: Відсутні

Громадяни: Відсутні

Суб’єкти господарювання: Додаткові витрати суб’єктів господарювання складуть 23.4 тис.грн в зв’язку із застосуванням  ставки податку для платників ІІ групи Олександрівської с/р  20%

Проблема продовжує існувати. Цілі регулювання не будуть досягнуті. Порушення статті 4 ПКУ порушенням ст.4 ПКУ, а саме: забезпечення рівності усіх платників перед законом,

 недопущення будь-яких проявів забезпечення дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків, єдиний підхід до встановлення податків і зборів

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння єдиного податку  на території сільської територіальної  громади, забезпечить баланс інтересів  органів місцевого самоврядування, громади і платників податків. та відповідне наповнення  бюджету сільської територіальної громади

Зміни до  чинного законодавства в частині місцевих податків і зборів.

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади».

Така альтернатива є неприйнятною, так як чинними рішеннями про встановлення ставок єдиного податку Вербківської сільської ради та Олександрівської сільської ради встановлені різні ставки для суб’єктів господарювання в  різних населених пунктах Вербківської сільської територіальної громади, що може спричинити соціальну напругу та не забезпечує баланс інтересів суб’єктів господарювання, а також є порушенням статті 4 ПКУ (порушення принципів податкового законодавства, а саме: рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів забезпечення дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків, єдиний підхід до встановлення податків і зборів

Зміни до  чинного законодавства в частині місцевих податків і зборів.

       

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 - встановлення економічно - обґрунтованих ставок єдиного податку для платників єдиного податку І –ІІ групи, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Вербківської сільської територіальної громади.                                               

         

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми


Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми, є  встановлення ставок місцевих податків і зборів шляхом прийняття  регуляторного акту.

Заходи, які забезпечують розв’язання даної проблеми:

- розробка проєкту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» та АРВ до нього;

- проведення консультацій, робочих нарад, зустрічей з суб’єктами господарювання, жителями громади;

-оприлюднення проєкту рішення разом з аналізом проєкту регуляторного акта, отримання зауважень і пропозицій;

- підготовка експертного висновку відповідною комісією щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій від ДРС по удосконаленню проєкту регуляторного акту;

- прийняття рішення на сесії Вербківської сільської ради та його оприлюднення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.


Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями  встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»), не проводилися. Питома вага суб’єктів І та ІІ груп малого підприємництва (мікро) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 100 відсотків.

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додаток 1).


VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта


Відповідно до вимог пп.12.3.3 п.12.3 ст.12 у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати, може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення. На підставі вищевикладеного передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта, у разі необхідності за підсумками відстежень результативності будуть вноситися зміни до нього.


VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта


Основними показниками результативності акта є:

-  надходження до бюджету сільської територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

- кількість фізичних  осіб, на яких поширюється дія акта;

- рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту. 


п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про  встановлення  ставок єдиного податку на території Вербківської сільської територіальної громади очікувані надходження в 2022 році

1

Надходження єдиного податоку, грн

467703,60

2

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, один.

68

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту, грн 

476607,12

4

Час, що  витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

1

5

Рівень проінформованості  суб’єктів господарювання з основних положень акта, %

                             100%

Об’ява про оприлюднення, проєкт рішення  та АРВ опубліковується  на сайті Вербківської сільської ради


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта


Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Вербківської сільської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету сільської територіальної громади.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

 У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.  

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

        
Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.
Зворотний зв’язок:

- поштова адреса: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Вербки,
вул. Матросова, 20.

Світлана Олійник – начальник фінансового відділу Вербківської сільської ради.

- електронна адреса: 38finupr@gmail.comНачальник

фінансового відділу                                                                                               Світлана ОЛІЙНИК        

 

 

                                             

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток 1

                                                                                                              до АРВ проєту рішення

                                                                                                              Вербківської сільської ради

                                                                                                             «Про встановлення ставок

                                                                                                             єдиного податку на території                                                                                                      Вербківської сільської

                                                                                                              територіальної громади» 


ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

3

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме: їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

 Консультації  з представниками малого підприємництва особисто та у телефонному режимі

         

         12

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме: їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 28 квітня 2021 р. по 07 травня 2021 р.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 68 (одиниць), у тому числі, малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 68 (одиниць), з них платники єдиного податку 1-ї групи - 13 (одиниці), 2-ї групи - 55 (одиниць).

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 100,0 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва


0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

5


5.15.2

Інші процедури(сплата податків і зборів)

сплата єдиного податку(ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб- підприємців незалежно від виду господарської діяльності)

I група2481,00 (прожитковий мінімум)*10%(фіксована ставка податку)*

12 (кількість термінів сплати податку)=2977,20

2977,20

14886

II група6500*(мінімальна з/п)*10% (фіксована ставка податку)* 12 (кількість термінів сплати податку)=7800,00

7800

39000

5.3

Касове обслуговування

7*12 =84

84

420

6

Разом, гривень


10861,20

10861,20

54306

6.1

Разом гривень І група(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5.1+5.3)

3061,20

3061,20

15306

6.2

Разом гривень ІІ група(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5.2+5.3)

7884

7884

39420

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

68

68

68

7.1

І група

13

13

13

7.2

ІІ група

55

55

55

8

Сумарно, гривень 

Формула: (8.1+8.2)

473415,60

473415,60

2367078

8.1

Сумарно,гривень І група Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6.1 Х рядок 7.1)


39795,60

39795,60

198978

8.2

Сумарно,гривень ІІ група Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6.2 Х рядок 7.2)


433620

433620

2168100


 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,2год. х 39,12 грн. (мінімальна зарплата                    у погодинному розмірі) = 7,82 грн.

7,82

7,82

39,10

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Цей податок не є новим та не передбачає витрат на організацію виконання вимог регулювання11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Витрати часу на отримання інформації про звіт, отримання необхідних форм, витрати часу на заповнення звітної форми та на передачу звітної форми до органу фіскальної служби

1,0 год. х 39,12 грн.(мінімальна зарплата у погодинному розмірі)  = 39,12 грн.

39,12

39,12

195,60

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Відсутні (перевірка відбувається податковим інспектором)13

Інші процедури (уточнити)

-14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

46,94

46,94

234,70

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

68

68

68

16

Сумарно, гривень 

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

3191,92

3191,92

15959,60


Примітка:Для розрахунку використовується:

- орієнтований мінімальний розмір заробітної плати на 2022 рік. (відповідно до ст.8  ЗУ «Про державний бюджет України на 2021 рік» мінімальна заробітна плата з 01.грудня 2021 року встановлена в сумі 6500,00 грн,у погодинному розмірі 39.12 грн); 

- орієнтований прожитковий мінімум  на 2022 рік. (відповідно до ст.7  ЗУ «Про державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01грудня 2021 року встановлений в сумі 2481,00 грн). 

            

Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами Кодексу та сплачують податок вже не один рік. Тому витрати часу на виконання вимог регулювання становлять 1,2 год.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).


4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік

регулювання

(стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

473415,60

2367078

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

3191,92

15959,60

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

476607,52

2383035,60

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

476607,52

2383037,60


       5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі аналізу статистичних даних, що використані фінансовим відділом Вербківської сільської ради, визначено, що зазначена сума є прийнятною для  малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд розміру ставок місцевих податків і зборів, що грунтуватиметься на результаті відстеження регуляторного акта, аналізі динаміки сплати та можливих змін до законодавства.


 

Начальник

фінансового відділу                                                                                     Світлана ОЛІЙНИК

АРВ до проєкту рішення_єдиний податок.doc

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux