РІШЕННЯ про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської сільської територіальної громади
опубліковано 13 травня 2021 року о 15:10

                                                                                                                      ПРОЕКТ

 

 

 

 

ВЕРБКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської сільської територіальної громади


Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Вербківська сільска рада вирішила:

1.Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербківської сільської територіальної громади згідно з додатком 1.

2. Установити на території Вербківської сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 2;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

2. Оприлюднити рішення на сайті Вербківської сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

        4. Рішення № 788-46/VІІ скл.  від 10 червня 2020 року визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.


Сільський голова                                        Віталій КРИВОШЕЙ


с. Вербки

                        2021 р.

№                 /VIIIскл. Додаток

до     рішення сесії

№_____________VIII скл.

від ______________2021 рокуПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Вербківської сільської територіальної громади


1.         Загальні положення


1.1.      Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі у тексті – Положення), визначає правові засади справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та його елементи у відповідності до Податкового кодексу України.


1.2.      Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.


1.3.      Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.


1.4.      Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, контролюючими органами, а також суб‘єктами державної реєстрації прав на нерухоме майно та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.


2.         Платники податку


2.1.      Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об‘єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території Вербківської сільської територіальної громади.


2.2.      Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

-           якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

-           якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб- власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

-           якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.


3.         Об’єкти оподаткування


3.1.      Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.


3.2.      Не є об’єктом оподаткування *:

 

–          об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

–          об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

–          будівлі дитячих будинків сімейного типу;

–          гуртожитки;

–          житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Вербківської сільської ради;

–          об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

–          об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

–          будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

–          будівлі,           споруди         сільськогосподарських        товаровиробників,   призначені     для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

–          об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

–          об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

–          будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

–          об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно- курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно- курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

–          об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується

починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

–          об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України);

 

–          об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.


*          Даний перелік наведено у відповідності до пп. 266.2.2 Податкового кодексу.


4.         База оподаткування


4.1.      Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.


4.2.      База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.


4.3.      База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.


5.         Пільги із сплати податку


5.1.      База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).


5.2.      Установити, що Вербківська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на території громади з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території громади з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.


5.3.      Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1. та 5.2. цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

–          об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1. цього пункту;

–          об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).


6.         Ставки податку та податковий період


6.1.      Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Вербківської сільської територіальної громади, встановлюються рішенням сільської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів за нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.


6.2.      Встановити ставки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості згідно з додатком 2  до цього рішення.


6.3.      Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.


7.         Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності


Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України у наступному порядку:


7.1.      Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси

(місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього пункту, збільшується на 25 тис. гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси

(місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.


7.2.      Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 цього Положення та відповідні платіжні реквізити для зарахування податку, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.


7.3.      Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

–          об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

–          розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

–          права на користування пільгою із сплати податку;

–          розміру ставки податку;

–          нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).


7.4.      Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


7.5.      Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

7.6.      У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.


8. Порядок сплати податку


8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Вербківської сільської територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.


9.         Строки сплати податку


9.1.      Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

–          фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення- рішення;

–          юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.10.       Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль відповідними органами


10.1.    Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, на території Межиріцької сільської територіальної громади здійснюють відповідні контролюючі органи.


10.2.    За порушення податкового та іншого законодавства України при сплаті податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, за неподання чи порушення порядку заповнення           та        термінів            подання         податкової     декларації      контролюючим органам,    за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
Секретар сільської  ради                                                               Є. Шахова
Додаток 2

                                                                                                          до рішення сільської ради

від ___________ 2021 року

№ ____________ /VІII скл.

 


СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на безстроковий термін та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:


Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

12

235

82801

с. Вербки

12

235

82805

с. Нові Вербки

12

235

82802

с. Морозівське

12

235

82804

с. Вязівок

12

235

82803

с. Веселе

12

235

82807

с. Кочережки

12

235

82806

с. Жолобок

12

235

82809

с. Підлісне

12

235

82810

с. Поперечне

12

235

82812

с. Степ

12

235

82808

с. Новомиколаївське 

12

235

82811

 с. Свідівок

12

259

80201

с. Олександрівка

12

259

80203

с. Солонці

12

259

80207

с. Оленівка

12

259

80209

с. Сергіївка   

Класифікація будівель та споруд
(відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507)

Ставки податку
(у % від розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. метр

Код

Назва

Для юридичних осіб

Для фізичних осіб
(в т. ч. ФОП)1 зона*

2

зона*

3

зона*

1

зона*

2

зона*

3

зона*

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Будівлі житлові

х

х

х

х

х

х

111

Будинки одноквартирні

х

х

х

х

х

х

1110

Будинки одноквартирні

х

х

х

х

х

х


Цей клас включає: 
- відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також: 
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає: 
- нежитлові сільськогосподарські будинки (1271)

х


х

х

х

х

х

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,005

-

-

0,005

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,005

-

-

0,005

-

-

1110.3

Будинки садибного типу

0,005

-

-

0,005

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові

0,005

-

-

0,005

-

-

112

Будинки з двома та більше квартирами

х

х

х

х

х

х

1121

Будинки з двома квартирами

х

х

х

х

х

х


Цей клас включає: 
- відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає: 
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110)

х

х

х

х

х

х

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,005

-

-

0,005

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

-

-

-

-

-

-

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

х

х

х

х

х

х


Цей клас включає: 
- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
- гуртожитки (1130)
- готелі (1211)
- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212)

х

х

х

х

х

х

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,005

-

-

0,005

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

-

-

-

-

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу

-

-

-

-

-

-

113

Гуртожитки

х

х

х

х

х

х


Цей клас включає: 
- житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
Цей клас не включає: 
- лікарні, клініки (1264)
- в'язниці, казарми (1274)

х

х

х

х

х

х

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

12 

Будівлі нежитлові 

х

х

х

х

х

х


121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

х

х

х

х

х

х


1211 

Будівлі готельні 

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
- окремі ресторани та бари
Цей клас не включає: 
- ресторани в житлових будинках (1122)
- туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
- ресторани в торгових центрах (1230)

х

х

х

х

х

х


1211.1

Готелі

-

-

-

-

-

-


1211.2

Мотелі

-

-

-

-

-

-


1211.3

Кемпінги

-

-

-

-

-

-


1211.4

Пансіонати

-

-

-

-

-

-


1211.5

Ресторани та бари

0,100

-

-

0,100

-

-


1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання 

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає: 
- готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
- парки для дозвілля та розваг (2412)

х

х

х

х

х

х


1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

-

-

-

-

-

-


1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

0,05

-

-

-

-

-


1212.3

Центри та будинки відпочинку

-

-

-

-

-

-


1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

-

-

-

-

-

-


122 

Будівлі офісні 

х

х

х

х

х

х


1220 

Будівлі офісні 

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також: 
- центри для з'їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає: 
- офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей

х

х

х

х

х

х


1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,100

-

-

-

-

-


1220.3

Будівлі органів правосуддя

        -

-

-

-

-

-


1220.4

Будівлі закордонних представництв

-

-

-

-

-

-


1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,100

-

-

-

-

-


1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,100

-

-

0,100

-

-


123

Будівлі торговельні

х

х

х

х

х

х


1230

Будівлі торговельні

х

х

х

х

х

хЦей клас включає:
- торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
- невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274)

х

х

х

х

х

х


1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,100

-

-

0,100

-

-


1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,100

-

-

0,100

-

-


1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,100

-

-

0,100

-

-


1230.4

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.

0,100

-

-

0,100

-

-


1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування

0,100

-

-

0,100

-

-


1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,100

-

-

0,100

-

-


1230.9

Будівлі торговельні інші

0,100

-

-

0,100

-

-


124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

х

х

х

х

х

х


1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також: 
- ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
- телефонні кіоски
- будівлі маяків
- диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає: 
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- резервуари, силоси та товарні склади (1252)
- залізничні колії (2121, 2122)
- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
- нафто-термінали (2303)

х

х

х

х

х

х


1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

-

-

-

-

-

-


1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,100

-

-

0,100

-

-


1241.3

Будівлі міського електротранспорту

-

-

-

-

-

-


1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

-

-

-

-

-


1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

-

-

-

-

-

-


1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

-

-

-

-

-


1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.

0,100

-

-

0,100

-

-


1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

-

-

-

-

-


1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

0,100

-

-

0,100

-

-


1242

Гаражі

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також: 
- навіси для велосипедів
Цей клас не включає: 
- автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)

х

х

х

х

х

х


1242.1

Гаражі наземні

0,050

-

-

0,050

-

-


1242.2

Гаражі підземні

-

-

-

-

-

-


1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,050

-

-

0,050

-

-


1242.4

Навіси для велосипедів

-

-

-

-

-

-


125 

Будівлі промислові та склади 

х

х

х

х

х

х


1251 

Будівлі промислові

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
- резервуари, силоси та склади (1252)
- будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230)

х

х

х

х

х

х


1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

1252 

Резервуари, силоси та склади

х

х

х

х

х

хЦей клас включає:
- резервуари та ємності
- резервуари для нафти та газу
- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
- холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
- складські майданчики
Цей клас не включає:
- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
- водонапірні башти (2222)
- нафтотермінали (2303)

х

х

х

х

х

х


1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,100

-

-

0,100

-

-


1252.2

Резервуари та ємності інші

0,100

-

-

0,100

-

-


1252.3

Силоси для зерна

0,100

-

-

0,100

-

-


1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,100

-

-

0,100

-

-


1252.5

Склади спеціальні товарні

0,100

-

-

0,100

-

-


1252.6

Холодильники

0,100

-

-

0,100

-

-


1252.7

Складські майданчики

0,100

-

-

0,100

-

-


1252.8

Склади універсальні

0,100

-

-

0,100

-

-


1252.9

Склади та сховища інші

0,100

-

-

0,100

-

-


126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

х

х

х

х

х

х


1261 

Будівлі для публічних виступів 

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
- музеї, художні галереї (1262)
- спортивні зали (1265)
- парки для відпочинку та розваг (2412)

х

х

х

х

х

х


1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

-

-

-

-

-

-


1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,500

-

-

1,500

-

-


1261.3

Цирки

-

-

-

-

-

-


1261.4

Казино, ігорні будинки

-

-

-

-

-

-


1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,500

-

-

1,500

-

-


1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,500

-

-

1,500

-

-


1262 

Музеї та бібліотеки 

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
- будівлі архівів
- будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
- пам'ятки історії (1273)

х

х

х

х

х

х


1262.1

Музеї та художні галереї

-

-

-

-

-

-


1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,05

-

-

-

-

-


1262.3

Технічні центри

-

-

-

-

-

-


1262.4

Планетарії

-

-

-

-

-

-


1262.5

Будівлі архівів

-

-

-

-

-

-


1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

-

-

-

-

-

-


1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
- будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також: 
- спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
- заклади для фахової перепідготовки
- метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає: 
- гуртожитки для студентів та учнів (1130)
- бібліотеки (1262)
- лікарні навчальних закладів (1264)

х

х

х

х

х

х


1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

-

-

-

-

-

-


1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

-

-

-

-

-

-


1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

-

-

-

-

-

-


1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

0,100

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами

-

-

-

-

-

-


1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

-

-

-

-

-

-


1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

-

-

-

-

-

-


1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

0,050

-

-

-

-

-


1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також: 
- лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил
- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає: 
- будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130)

х

х

х

х

х

х


1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

-

-

-

-

-

-


1264.2

Лікарні профільні, диспансери

-

-

-

-

-

-


1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

-

-

-

-

-

-


1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,100

-

-

0,100

-

-


1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил

-

-

-

-

-

-


1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

0,100

-

-

0,100

-

-


1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

0,100

-

-

0,100

-

-


1265

Зали спортивні

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411)

х

х

х

х

х

х


1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.

0,100

-

-

0,100

-

-


1265.2

Басейни криті для плавання

-

-

-

-

-

-


1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

-

-

-

-

-

-


1265.4

Манежі легкоатлетичні

-

-

-

-

-

-


1265.5

Тири

-

-

-

-

-

-


1265.6

Зали спортивні інші

0,100

-

-

0,100

-

-


127 

Будівлі нежитлові інші 

х

х

х

х

х

х


1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412)

х

х

х

х

х

х


1271.1

Будівлі для тваринництва

Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1271.2

Будівлі для птахівництва

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

1271.4

Будівлі силосні та сінажні

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

1271.6

Будівлі тепличного господарства

1271.7

Будівлі рибного господарства

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

0,050

-

-

0,050

-

-


1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також: 
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273)

х

х

х

х

х

х


1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін.

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,100

-

-

0,100

-

-


1272.3

Цвинтарі та крематорії

-

-

-

-

-

-


1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також: 
- старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки
- будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї
Цей клас не включає:
- музеї (1262)

х

х

х

х

х

х


1273.1

Пам’ятки історії та архітектури

0,100

-

-

-

-

-


1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою

0,100

-

-

-

-

-


1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

0,100

-

-

-

-

-


1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше 

х

х

х

х

х

хЦей клас включає: 
- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також: 
- будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні та т. ін.
Цей клас не включає:
- телефонні кіоски (1241)
- госпіталі виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)
- військові інженерні споруди (2420)

х

х

х

х

х

х


1274.1

Казарми збройних сил

0,100

-

-

-

-

-


1274.2

Будівлі міліцейських та пожежних служб

0,100

-

-

-

-

-


1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів

-

-

-

-

-

-


1274.4

Будівлі лазень та пралень

-

-

-

-

-

-


1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,100

-

-

-

-

-


Додаткові пільги для фізичних та юридичних осіб, відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік не приймалися.Секретар сільської ради                                                                       Є. ШаховаДодаток 3

                                                                                                          до рішення сільської ради

від ___________ 2021 року

№ ____________ /VІII скл.

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на безстроковий термін та вводяться в дію
 з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:


Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

12

235

82801

с. Вербки

12

235

82805

с. Нові Вербки

12

235

82802

с. Морозівське

12

235

82804

с. Вязівок

12

235

82803

с. Веселе

12

235

82807

с. Кочережки

12

235

82806

с. Жолобок

12

235

82809

с. Підлісне

12

235

82810

с. Поперечне

12

235

82812

с. Степ

12

235

82808

с. Новомиколаївське 

12

235

82811

 с. Свідівок

12

259

80201

с. Олександрівка

12

259

80203

с. Солонці

12

259

80207

с. Оленівка

12

259

80209

с. СергіївкаГрупа платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Пільги визначені згідно ст.266 Податкового кодексу України
Секретар сільської ради                                                                   Є.Шахова


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux