РІШЕННЯ Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади
опубліковано 13 травня 2021 року о 15:45

                                                                                                                                 ПРОЕКТ
 

 

 

ВЕРБКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

                             СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ


Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади


Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Вербківська сільська рада вирішила:

 

 • Затвердити Положення про порядок обчислення та справляння плати за землю на  території Вербківської  сільської ради (додаток 1).

2. Установити на території Вербківської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 2;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

3. Оприлюднити рішення на сайті Вербківської сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

5. Рішення  за № 787-46/VІІскл. від 10 червня 2020 року визнати таким, що втратило чинність.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.Сільський голова                                                Віталій КРИВОШЕЙс. Вербки

                      2021 р.

               /VIIскл.

 

 

 Додаток

до     рішення сесії

№_____________VIII скл.

від ______________2021 року                           ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та справляння плати за землю на території Вербківської сільської  територіальної громади

 

1.Загальні положення

 • Положення про порядок обчислення та справляння плати за землю на території Вербківської сільської  територіальної громади (далі – Положення) визначає правові засади    справляння плати за землю та її елементи у відповідності до Податкового кодексу України.
 • Плата за землю входить до складу податку на майно, який належить до місцевих                                      податків.
 • Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених у  Податковому кодексі України (далі– ПКУ).
 • Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками земельних ділянок та землекористувачами, органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері земельних відносин, а також суб‘єктами державної реєстрації прав та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.
 • Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Платники земельного податку

 • Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Вербківської сільської ради.
 • Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV                                    Податкового кодексу України.

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.


База оподаткування земельним податком

 • Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з
 • урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ПКУ або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
 • Рішення Вербківської сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земель
 • населених пунктів, офіційно оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
 • Оподаткування   земельних    ділянок,    наданих   на    землях лісогосподарського  призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком.
 • Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством.
 • Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 ПКУ.
 • Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюються відповідно до статей 274 та 277 ПКУ.

Ставки земельного податку

 • Ставки земельного податку встановлюються згідно з додатком 2 до рішення Вербківської сільської ради «Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку  на території Вербківської сільської територіальної громади» з урахуванням вимог встановлених статтями 274- 275 ПКУ, зокрема:

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.


Порядок обчислення земельного податку

 • Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

6.2.Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.3. У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.


Податковий період

 • 7.1.Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
 • 7.2.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Строк та порядок сплати земельного податку

 • Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
 • Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію,  що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
 • За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

 • Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок.

Платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних щодо:

-розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

-права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 281.4 та 281.5 статті 281 ПКУ;

-розміру ставки земельного податку; нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган (контролюючі органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/надсилають (вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 • За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
 • у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 • пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
 • пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 • Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму
 • пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 ПКУ за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують особи з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, які перевозять осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) з ураженням опорно- рухового апарату.

 • Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку надаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни. 8.8. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.9. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування. 8.10. Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для

видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 ПКУ.

Строк та порядок надання звітності про обчислення і сплату податку

 • Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення     права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 • Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
 • Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
 • Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
 • Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
 • При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
 • У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
 • Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
 • У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові)
 • повідомлення-рішення у строки, встановлені статтею 286 ПКУ, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.
 • Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 ПКУ.


Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 • Від сплати податку звільняються:
 • особи з інвалідністю першої і другої групи;
 • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 10.1.3. пенсіонери (за віком);
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 • Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
 • для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
 •  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
 • для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
 • для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
 • для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
 • Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
 • Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 статті 281 ПКУ, станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 281.2 статті 281 ПКУ, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги (далі - заява про застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

 • Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у пункті 281.1 статті 281 ПКУ, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з урахуванням вимог пункту 284.2 статті 284 ПКУ та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 • Від сплати податку звільняються:
 • санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю;
 • громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за


умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

 • бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
 • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
 • державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 • Не сплачується податок за:
 • сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
 • землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
 • земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
 • землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

 • земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
 • земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
 • земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.
 • земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

Орендна плата

 • Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 •  Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
 •  Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
 • 13.4.   Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється з урахуванням вимог пункту 288.5. статті 288 Податкового кодексу України відповідно до рішення Вербківської сільської   ради від 07 липня 2020 року № 1666-24/VII «Про орендну плату за користування земельними ділянками на території Вербківської сільської ради на 2021 рік».
 • Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
 • 13.5.1.не може бути меншою за розмір земельного податку:
 • для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

 • 13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
 • 13.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 288.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
 • 13.5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку.
 • 13.5.5. для баз олімпійської, параолімпійської  підготовки, перелік яких   затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.
 • Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
 • 13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 ПКУ.


Секретар сільської ради                                                                                         Є. ШаховаДодаток 2

                                                                                    до рішення сільської ради

від ___________ 2021 року

№ ____________ /VІII скл.

 

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на безстроковий термін та вводяться в дію
з  01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:


Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

12

235

82801

с. Вербки

12

235

82805

с. Нові Вербки

12

235

82802

с. Морозівське

12

235

82804

с. Вязівок

12

235

82803

с. Веселе

12

235

82807

с. Кочережки

12

235

82806

с. Жолобок

12

235

82809

с. Підлісне

12

235

82810

с. Поперечне

12

235

82812

с. Степ

12

235

82808

с. Новомиколаївське 

12

235

82811

 с. Свідівок

12

259

80201

с. Олександрівка

12

259

80203

с. Солонці

12

259

80207

с. Оленівка

12

259

80209

с. Сергіївка 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення 

х

х

Х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

0,500

0,500

0,500

0,500

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,500

0,500

0,500

0,500

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

0,500

0,500

0,500

0,500

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

0,500

0,500

0,500

0,500

01.05

Для індивідуального садівництва

0,300

0,300

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва

0,300

0,300

0,300

0,300

01.07

Для городництва

0,500

0,500

0,500

0,500

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

0,300

0,300

0,500

0,500

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,300

0,300

0,300

0,300

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,300

0,300

0,500

0,500

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

3,000

3,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

5,000

5,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,400

0,400

3,000

3,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

02

Землі житлової забудови 

х

х

Х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,030

0,030

0,030

0,030

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,030

0,030

0,030

0,030

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,030

0,030

0,030

0,030

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,030

0,030

0,030

0,030

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,030

0,030

0,030

0,030

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,030

0,030

0,030

0,030

02.07

Для іншої житлової забудови

0,030

0,030

0,030

0,030

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

   0,030

0,030

   0,030

0,030

03

Землі громадської забудови 

х

х

Х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

1,500

-

-


03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

1,500

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

1,500

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1,500

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

1,500

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1,500

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,500

1,500

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,500

1,500

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,500

1,500

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,500

1,500

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,500

-

1,500

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,500

1,500

1,500

1,500

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1,000

1,000

1,500

1,500

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

1,500

-

1,500

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1,500

1,500

1,500

1,500

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

    0,300

0,300

    0,300

0,300

04

Землі природно-заповідного фонду 

х

х

Х

х

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

-

-

1,000

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

1,000

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

1,000

-

1,000

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

х

Х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

х

х

Х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

2,000

2,000

2,000

2,000

     

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,500

1,500

1,500

1,500

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,500

1,500

1,500

1,500

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

07

Землі рекреаційного призначення 

х

х

Х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

1,500

1,500

3,000

3,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

1,500

1,500

3,000

3,000

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,500

0,500

1,000

1,000

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,500

0,500

1,000

1,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

08

Землі історико-культурного призначення 

х

х

Х

х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

1,500

1,500

3,000

3,000

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,500

1,500

3,000

3,000

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,500

1,500

3,000

3,000

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

Х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

0,100

0,100

0,100

0,100

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

10

Землі водного фонду

х

х

Х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

1,000

1,000

3,000

3,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

1,000

1,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

3,000

3,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

3,000

3,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

1,000

1,000

1,000

10.06

Для сінокосіння

0,300

0,300

0,300

0,300

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

3,000

3,000

3,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,500

1,500

1,500

1,500

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,500

0,500

0,500

0,500

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,500

0,500

0,500

0,500

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

11

Землі промисловості 

х

х

Х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

1,000

1,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,500

1,500

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,500

1,500

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

   0,300

   0,300

   0,300

   0,300

12

Землі транспорту 

х

х

Х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,500

1,500

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1,500

1,500

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

1,500

1,500

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,500

1,500

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,500

1,500

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

13

Землі зв'язку

х

х

Х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

1,500

1,500

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

1,500

1,500

5,000

5,00

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

1,500

1,500

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

14

Землі енергетики 

х

х

Х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

1,500

1,500

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

1,500

1,500

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

15

Землі оборони 

х

х

Х

х

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

1,500

1,500

5,000

5,000

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

1,500

1,500

5,000

5,000

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

1,500

1,500

5,000

5,000

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

1,500

1,500

1,500

1,500

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

1,500

1,500

1,500

1,500

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

16

Землі запасу 

0,500

0,500

0,700

0,700

17

Землі резервного фонду

0,500

0,500

0,700

0,700

18

Землі загального користування 

0,300

0,300

1,000

1,000

19

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

 

     Секретар сільської ради                                                                    Є. Шахова

Додаток 3

                                                                                    до рішення сільської ради

від ___________ 2021 року

№ ____________ /VІII скл.

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на безстроковий термін та вводяться в дію
 з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:


Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

12

235

82801

с. Вербки

12

235

82805

с. Нові Вербки

12

235

82802

с. Морозівське

12

235

82804

с. Вязівок

12

235

82803

с. Веселе

12

235

82807

с. Кочережки

12

235

82806

с. Жолобок

12

235

82809

с. Підлісне

12

235

82810

с. Поперечне

12

235

82812

с. Степ

12

235

82808

с. Новомиколаївське 

12

235

82811

 с. Свідівок

12

259

80201

с. Олександрівка

12

259

80203

с. Солонці

12

259

80207

с. Оленівка

12

259

80209

с. СергіївкаГрупа платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.


                  100% Звільняються на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

Для ведення особистого селянського господарства – не більше як 2 га;

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель у селах не більше як 0,25 га, в селищах не більше як 0,15 га;

Для будівництва індивідуальних гаражів – не більше як 0,01 га;

Для ведення садівництва – не більше як 0,12 га;

Для індивідуального дачного будівництва – не більше як 0,10 га;

заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

100%


від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи;

100%


дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

100%

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

100%

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

100%

дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

100%

культові та інші будівлі, необхідні для забезпечення діяльності релігійних організацій України, церкви, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

100%

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить  протягом звітного періоду не менше як 25 % суми загальних витрат на оплату праці

100%

бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

100%

санаторно – курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

100%

комунальні підприємства, засновниками яких є Вербківська сільська рада

100%
Секретар сільської ради                                                                             Є. Шахова


 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux