Вербківська сільська рада
Павлоградський район Дніпропетровська область
Розпорядження голови
від 02 березня 2020р.№ 28
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік
Опубліковано 13 березня 2020

        Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України ( зі змінами) , відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 860, від 28 квітня 2017 року N 472, від 15 листопада 2018 року N 908), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» , розпорядженнь сільського голови від 15 січня 2020 року № 09-Р  „ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради  від 18 грудня 2019 року № 641-42/УІІ „Про  бюджет Вербківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”, розпорядження сільського голови від 24 лютого 2020 року № 22-Р „ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради  від 18 грудня 2019 року № 641-42/УІІ „Про  бюджет Вербківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”, розпорядження від 27 лютого 2020 року       № 24-Р  „ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради  від 18 грудня 2019 року № 641-42/УІІ „Про  бюджет Вербківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”, вважаю за необхідне:


          1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік та перезатвердити їх за кодами програмної класифікації видатків:

          КПКВКМБ 0210150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради( у разі її створення), міської,селищної, сільської рад ”; 

         КПКВКМБ 0211010 „ Надання дошкільної освіти”;

          КПКВКМБ 0211020 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,групами))”;

         КПКВК МБ 0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

         КПКВК МБ 0212111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної ( медико-санітарної допомоги)”;

         КПКВК МБ 0212144 „Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет”;

          КПКВК МБ 0213242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”;

          КПКВК МБ 0214060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”;

          КПКВК МБ 0216030 „Організація благоустрою населених пунктів”;

          КПКВК МБ 0216040 „Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води”;

          КПКВК МБ 0217130 „Здійснення заходів із землеустрою”;

          КПКВК МБ 02117350 „Розроблення схем планування та забудови територій   (містобудівної документації)”;

          2.Начальнику фінансово-економічного відділу - головному бухгалтеру Борисовій Ірині Володимирівні забезпечити своєчасне внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно діючого законодавства, складання річного звіту про виконання паспортів бюджетних програм у терміни визначені для річної зведеної фінансової звітності.

3.Координацію роботи та контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

                  

           

         Сільський голова                                                   Л.П.ХолоденкоПогоджено:


          Начальник фінансово-економічного

відділу - головний бухгалтер __________________ І.В. БорисоваКеруюча справами                  __________________ Л.І. Дендеберя                           


Спеціаліст І категорії             __________________ О.О.Горбатенко
Виконав:


Провідний спеціаліст              __________________ Г.О.Завада

Додатки