Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Вербківської сільської ради «Про транспортний податок»
опубліковано 11 травня 2021 року о 16:10

Аналіз регуляторного впливу

до проєкту рішення Вербківської сільської ради


    

 1. Визначення     проблеми


Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Вербківської сільської ради «Про  транспортний податок» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (із змінами).

Відповідно до статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів у межах своїх повноважень та в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

У зв’язку з приєднанням до Вербківської сільської територіальної громади  в 2020 році Олександрівської сільської ради виникла необхідність прийняття рішення про встановлення транспортного податку, так як  чинні рішення Вербківської сільської ради  від 26.06.2019 року № 552-36/VII «Про транспортний податок на 2020 рік», від 10.06.2020 року №785-46-VII «Про внесення змін до рішення Вербківської сільської ради від 26.06.2019 року №552-36/VII  «Про транспортний податок» не діють на території Олександрівської сільської ради, а Олександрівською сільською радою рішення про встановлення податку на майно в частині транспортного податку не приймалось.

Згідно зі статтею 10.2 Податкового кодексу України місцеві ради обов’язково установлюють податок на майно в частині транспортного податку.

За даними звітів управління ДКСУ у м. Павлограді Дніпропетровської області про виконання місцевих бюджетів за доходами у 2020 році до місцевого бюджету сплачено транспортного податку в сумі 49,3 тис. грн., у т.ч. юридичними особами 49,3 тис. грн. Сума надходжень за І квартал 2021 року рік становить 6,3 тис. грн., з них сплачено юридичними особами – 6,3 тис. грн.


Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:


    
                                                                                    

                Групи                 (підгрупи)

            

               
               

                

                Так

            

                Ні

            

Громадяни    +


Держава    +


Суб’єкти господарювання,    +


у тому числі суб’єкти малого підприємництва*    +


Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення транспортного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.Для встановлення транспортного податку з 01.01.2022 року необхідно провести регуляторну процедуру. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість встановлення транспортного податку, здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку. Важливість проблеми при затвердженні транспортного податку полягає в тому, щоб забезпечити виконання вимог Податкового кодексу України, поповнити місцевий бюджет та спрямувати отримані кошти від сплати податку на  вирішення соціальних проблем територіальної громади.


 1.     
 2.      Цілі державного     регулювання


Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної

 в попередньому розділі  аналізу регуляторного впливу (АРВ)  в цілому, основними цілями його прийняття є:

 •     
 • виконання     вимог     чинного     законодавства;

      
 • врегулювання     правовідносин     між     Вербківською     сільською     радою     та     суб’єктами           оподаткування     в     процесі     нарахування     та сплати транспортного     податку;

- забезпечення надходження до   місцевого бюджету   для   виконання програм соціально – економічного розвитку Вербківської  сільсько територіальної громади.


 1.     
 2.       Визначення та     оцінка     альтернативних     способів     досягнення     цілей


3.1. Визначення альтернативних способів.


Під час розробки проекту регуляторного акта були розглянуті такі альтернативні     способи досягнення визначених цілей:


                                                                                

            Вид             альтернативи

        

            Опис альтернативи

        

            Альтернатива             1

            

            Неприйняття             регуляторного             акта             (відмова             від             регулювання)

        

                 Чинні рішення  Вербківської             сільської ради не діють на території             приєднаної Олександрівської сільської             ради.          Олександрівською сільською             радою рішення про встановлення податку             на майно в частині транспортного             податку не приймалось.

            

                Відповідно             до статті 10 Податкового кодексу України             місцеві ради обов’язково встановлюють             податок             на майно             (в             частині             транспортного податку).

            

                Згідно             статті 12 Податкового кодексу             України             транспортний             податок буде справлятись виходячи з             норм                    П     К        У              у             фіксованому             розмірі             25 000             грн.             за             один             об’єкт             оподаткування.

            

                Обсяг             надходжень             до             місцевого             бюджету             не             зміниться,             проте             сільська рада             порушить             вимоги             Податкового             кодексу             України             в             частині             обов’язкового             встановлення             транспортного             податку.

        

            Альтернатива             2

            

            Прийняття             запропонованого             регуляторного             акта

        

            Дотримання             вимог податкового законодавства.             Забезпечення             досягнення             цілей             державного             регулювання.

            

            Надходження             до             місцевого             бюджету             без             погіршення             умов             для             розвитку             мікробізнесу.

        


3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування


                                                                                                            

            Вид             альтернативи

        

            Вигоди

        

            Витрати

        

            Альтернатива             1

            

            Неприйняття             регуляторного             акта             (відмова від             регулювання)

        

            Відсутні

        

            Відсутні

        

            Альтернатива             2

            

            Прийняття             запропонованого             регуляторного             акта

        

            Дотримання             вимог             податкового             законодавства;             забезпечення             досягнення             цілей             державного             регулювання;

            

надходження             до             місцевого             бюджету;

            

реалізація             місцевих             програм.

        

            Відсутні

        


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян


                                                                                                            

            Вид             альтернативи

        

            Вигоди

        

            Витрати

        

            Альтернатива             1

            

            Неприйняття             регуляторного             акта             (відмова від             регулювання)

        

                       Відсутні

        

            Витрати    на        сплату             транспортного             податку             не             зміняться.             Для власників транспортних засобів             сплата транспортного податку у сумі             25 000,00 грн. за кожен легковий автомобіль,             що є об’єктом оподаткування  відповідно             до норм ПКУ.    

        

            Альтернатива             2

            

            Прийняття    запропонованого             регуляторного             акта

        

            Прозорий             механізм справляння транспортного             податку на території Вербківської             сільської територіальної громади

        

            Витрати    на        сплату             транспортного             податку             не             зміняться.             Для власників транспортних засобів             сплата транспортного податку у сумі             25 000,00 грн. за кожен легковий автомобіль,             що є об’єктом оподаткування  відповідно             до норм ПКУ.    

        

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            Показник

        

            Великі

        

            Середні

        

            Малі

        

            Мікро

        

            Разом

        

            Кількість             суб’єктів             господарювання,             що             підпадають             під дію             регулювання,             одиниць

        

            0

        

            0

        

            2

        

            0

        

            2

        

            Питома             вага             групи             у             загальній             кількості,             відсотків

        

            0

        

            0

        

            100%

        

            0

        

            Х

        

            Вид             альтернативи

        

            Вигоди

        

            Витрати

        

            Альтернатива             1

            

           
           

            

Неприйняття             регуляторного             акта             (відмова від             регулювання)

        

                       Відсутні

        

            Витрати    на        сплату             транспортного             податку             не             зміняться.             Для власників транспортних засобів             сплата транспортного податку у сумі             25 000,00 грн. за кожен легковий автомобіль,             що є об’єктом оподаткування  відповідно             до норм ПКУ.    

        

            Альтернатива             2

            

            Прийняття             запропонованого             регуляторного             акта

        

            Прозорий             механізм справляння транспортного             податку на території Вербківської             сільської територіальної громади,             забезпечення вимог ПКУ

        

            Витрати    на        сплату             транспортного             податку             не             зміняться.             Для власників транспортних засобів             сплата транспортного податку у сумі             25 000,00 грн. за кожен легковий автомобіль,             що є об’єктом оподаткування  відповідно             до норм ПКУ.    

        

Податковим кодексом України відповідно до п.10.2 статті 10 передбачено, що місцеві ради обов’язково встановлюють податок на майно (в частині транспортного податку), але у разі не прийняття даного регуляторного акта сума транспортного податку та супутні витрати залишаться для платників незмінними.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не проводився за причини відсутності суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва в адміністративно-територіальних межах Вербківської сільської територіальної громади.


 1.     
 2.     Вибір найбільш     оптимального     альтернативного     способу     досягнення     цілей


З урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей здійснено вибір оптимального альтернативного способу.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

                                                                                                            

            Рейтинг             результативності             (досягнення             цілей під час             вирішення             проблеми)

        

            Бал             результативності

            

(за                                    чотирибальною             системою             оцінки)

        

            Коментарі             щодо              присвоєння             відповідного             бала

        

            Альтернатива             2

            

Прийняття             запропонованого             регуляторного             акта

        

            4

        

            Забезпечує             досягнення             визначених             цілей та             повністю сприяє вирішенню             проблеми.

        

            Альтернатива             1

            


           

            

Неприйняття             регуляторного акта             (відмова             від             регулювання)

        

            1

        

            Альтернатива             не             прийнятна.

        


                                                                                                                                        

            Рейтинг             результативності

        

            Вигоди             (підсумок)

        

            Витрати             (підсумок),             грн

        

            Обґрунтування             відповідного             місця                                 альтернативи             у             рейтингу

        

            Альтернатива             2

            

            Прийняття             запропонованого             регуляторного             акта

        

            Виконання             вимог   діючого законодавства

        

            Витрати             суб’єктів             оподаткува             ння на             сплату             транспортного             податку                                 та             обсяг             надходжень                           до             місцевого             бюджету             не             зміняться

        

            Реалізація             ст. 10             Податкового             кодексу    України             щодо             обов’язкового    встановлення             місцевою             радою податку на майно             (в             частині             транспортного             податку).

        

            Альтернатива             1

            

           
           

            

Неприйняття             регуляторного             акта             (відмова             від             регулювання)

        

            Згідно             підпункту

            

12.3.5             пункту 12.3             статті             12             Податкового             кодексу             України             транспортний             податок             буде             справлятись             виходячи             з норм             Кодексу             у             фіксованому             розмірі             25             000             грн.             за один             об’єкт             оподаткування.

        

            Витрати             суб’єктів             оподаткува             ння на             сплату             транспортн             ого             податку                                   та             обсяг             надходжень             до             місцевого             бюджету             не             зміняться.

        

            Альтернатива             не прийнятна.             

            

            Порушення             чинного             законодавства             (ст.10             Податкового             кодексу             України).

        


                                                                                                            

           
           

            


           

            

Рейтинг

        

           
           

            

            Аргументи             щодо             переваги             обраної             альтернативи/причини             відмови             від             альтернативи

        

            Оцінка             ризику             зовнішніх                                       чинників             на дію             запропонованого             регуляторного             акта

        

            Альтернатива             2

            

            Прийняття             запропонованого             регуляторного             акта

        

            Досягнення             встановлених             цілей             відбудеться             лише             за             умови             безпосереднього    державного             регулювання,             шляхом             прийняття             запропонованого             акта.             Цей             спосіб             досягнення             цілей             є             найбільш             оптимальним             та             доцільним,             оскільки             відповідає             вимогам             чинного             регулювання,             забезпечує             належні             надходження до місцевого             бюджету,             які використовуватимуться             на             вирішення             соціальних             проблем             населення             громади,             збільшення             фінансування             бюджетних             програм.

        

            На             досягнення цілей у разі             прийняття             цього             рішення             можуть             вплинути             такі             негативні             зовнішні фактори,             як:

            

            -             неналежне             ставлення             та             сплата             транспортного                                                       податку;

            

            -             зміна      діючого             законодавства.

            

            Політична             та економічна             ситуація             в             країні.

        

            Альтернатива             1

            

           
           

            

Неприйняття             регуляторного             акта             (відмова             від             регулювання)

        

                  Порушення             законодавства.

        

            Х

        


Для досягнення встановлених цілей вибрано спосіб державного регулювання.


 1.     
 2.     Механізм     та     заходи,     які     забезпечать     розв’язання     визначеної     проблеми


Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є ухвалення рішення Вербківської сільської ради «Про транспортний податок» відповідно до вимог чинного законодавства.


Організаційні заходи для впровадження регулювання

     - розробка проєкту регуляторного акта «Про транспортний податок» та обговорення його на засіданнях робочої групи, особисто і по телефону з суб’єктами господарювання з дотриманням у Вербківській сільській територіальній громаді принципів державної регуляторної політики;

- оприлюднення проєкту рішення разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень;

- підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 •     
 • отримання     пропозицій по     удосконаленню регуляторного акта від     Державної регуляторної служби України;

      
 • прийняття     рішення на пленарному засіданні сесії     Вербківської сільської ради;

      
 • оприлюднення     рішення у встановленому законодавством     порядку;

      
 • проведення     заходів з відстеження результативності     прийнятого рішення.

      Таким чином, запровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як  органами місцевого  самоврядування, так і суб’єктами господарювання, які сплачують транспортний податок у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим рішенням.

           Запропонований вихід із ситуації відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.


 1.     
 2.      Оцінка виконання     вимог регуляторного акта залежно     від ресурсів,     якими     розпоряджаються органи місцевого     самоврядування, фізичні та юридичні     особи, які повинні     проваджувати або     виконувати ці     вимоги.


Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» не проводилися. Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 100 відсотків.

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта - Тест малого підприємництва ( М-тест) (додаток1).


 1.     
 2.      Обґрунтування     запропонованого     строку дії     регуляторного     акта


Відповідно до вимог пп.12.3.3 п.12.3 ст.12 у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати, може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення. На підставі вищевикладеного передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта, у разі необхідності за підсумками відстежень результативності будуть вноситися зміни до нього.

 1.     
 2.       Визначення     показників     результативності     дії регуляторного     акта


     Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:


                                                                                                                                                                                                                                                

            Назва             показника

        

            за             2020 р.

        

            Прогнозні             показники на  2021р.

        

            Прогнозні             показники на  2022р.

        

            Надходження             до місцевого бюджету транспортного             податку від юридичних осіб (тис. грн)

        

            49,3

        

            50,0

        

            50,0

        

            Надходження             до місцевого бюджету транспортного             податку від фізичних осіб (тис. грн.)

        

            0

        

            0

        

            0

        

            Загальна кількість платників             транспортного податку - юридичних             осіб (осіб)

        

            2

        

            2

        

            2

        

            Загальна кількість платників             транспортного податку – фізичних             осіб             (осіб)

        

            0

        

            0

        

            0

        

            Рівень    поінформованості    суб’єктів             господарювання             з             основних             положень             акта,%

        

                                          100%

            

            Об’ява             про             оприлюднення             та проєкт             рішення             опубліковується              на сайті             Вербківської сільської ради

        


 1.     
 2.      Визначення заходів,     за допомогою     яких     здійснюватиметься     відстеження     результативності регуляторного     акта


Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення       базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності буде здійснюватись до дати набрання чинності                            цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності здійснюється раз на три роки, починаючи  з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі аналізу регуляторного акта, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом з можливим проведенням соціологічного опитування.

                                                                                                                                            

            Заходи

        

            Відповідальний             за

            

надання             інформації

        

            Відповідальний             за

            

обробку             інформації

        

            1.             Аналіз інформації щодо суми             надходжень             до             місцевого             бюджету             від             транспортного             податку

        

            Фінансовий             відділ              Вербківської сільської ради

        

            Фінансовий             відділ              Вербківської сільської ради

        

            2.             Збір інформації щодо кількості             суб’єктів             господарювання,             пов’язаними             з             виконанням             вимог             акта

        

            Фінансовий             відділ  Вербківської сільської ради

        

            Фінансовий             відділ Вербківської сільської ради

        

            3.             Проведення відстеження рівня             проінформованості             суб’єктів             господарювання             з             основних             положень             акта

        

            Фінансовий             відділ  Вербківської сільської ради

        

            Фінансовий             відділ Вербківської сільської ради

        

         Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

Зворотний зв’язок:

- поштова адреса: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Вербки, вул. Матросова,20, Світлана Олійник – начальник фінансового відділу Вербківської сільської ради.

- електронна адреса: 38finupr@gmail.com
Начальник

фінансового відділу                                                                                         Світлана ОЛІЙНИК    


                    

            Додаток              1

            

до             аналізу регуляторного впливу до             проєкту             регуляторного акта – рішення             Вербківської сільської ради             «Про  транспортний податок»             

        

           ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1.     
 2. Консультації     з     представниками     мікро-     та     малого     підприємництва     щодо     оцінки     впливу        регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “28” квітня 2021р. по “07” травня 2021 р.


                                                                                                                                        

            Порядковий             номер

        

            Вид             консультації (публічні             консультації             прямі (круглі столи,             наради,             робочі зустрічі тощо),             інтернет-консультації             прямі             (інтернет-форуми,             соціальні             мережі             тощо), запити (до             підприємців,             експертів,             науковців             тощо)

        

            Кількість             учасників             консультацій,             осіб

        

            Основні             результати             консультацій             (опис)

        

            1

        

            Робочі             зустрічі

        

            3

        

            Обговорено             запропоновані ставки податків. Отримано             інформацію від представників мікро             та малого підприємництва щодо необхідних             ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу             та матеріальних) на запровадження             регулювання

        

            2

        

            Консультації              з представниками малого підприємництва             особисто та у телефонному режимі

        

            12

        

            Обговорено             запропоновані ставки податків. Отримано             інформацію від представників мікро             та малого підприємництва щодо необхідних             ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу             та матеріальних) на запровадження             регулювання

        
 1.     
 2. Вимірювання     впливу     регулювання     на     суб’єктів     малого     підприємництва     (мікро-     та                                     малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:
2 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 2 (одиниць), та мікропідприємництва -
0 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 100%.

 1.     
 2. Розрахунок     витрат     суб’єктів     малого     підприємництва     на     виконання     вимог     регулювання


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           
           

            

            Поряд             ковий             номер

        

           
           

            


           

            

Найменування             оцінки

        

            У             перший рік             (стартовий             рік             впровадження             регулювання)

        

            Періодичні             (за             наступний             рік)

        

            Витрати             за             п’ять             років

        

            Оцінка             “прямих”             витрат             суб’єктів             малого             підприємництва             на             виконання             регулювання

        

            1

        

            Придбання             необхідного             обладнання             (пристроїв,             машин,             механізмів)

        

            -

        

            -

        

            -

        

            2

        

            Процедури             повірки та/або             постановки             на             відповідний             облік             у

        

            -

        

            -

        

            -

        

           
           

        

            визначеному             органі             державної             влади             чи             місцевого             самоврядування

        

           
           

        

           
           

        

           
           

        

            3

        

            Процедури             експлуатації             обладнання             (експлуатаційні             витрати - витратні             матеріали)

        

            -

        

            -

        

            -

        

            4

        

            Процедури             обслуговування             обладнання             (технічне             обслуговування)

        

            -

        

            -

        

            -

        

            5

        

            Інші             процедури:             транспортний             податок             касове             обслуговування             банку

        

           
           

            


           

            

            6250грн.*4=25000             грн.

            

            7             грн.*4=28 грн.

        

           
           

            

             25028

            

           
           

        

           
           

            

            125140

        

            6

        

            Разом,             гривень

            

Формула:

            

(сума             рядків             1             +             2             +             3             +             4             +             5)

        

            25000+28=25028

        

            Х

        

            125140

        

            7

        

            Кількість             суб’єктів             господарювання,             що повинні             виконати вимоги             регулювання,             одиниць

        

            2

        

            8

        

            Сумарно,             гривень

        

            50056,             у             т.ч.

            

            транспортний             податок             25000                          

            

           
           

        

            Х

        

            250280

        

            Оцінка             вартості             адміністративних             процедур             суб’єктів             малого             підприємництва             щодо             виконання                                регулювання             та             звітування

        

            9

        

            Процедури             отримання первинної інформації про             вимоги регулювання:

            

            Формула:                          

            

            витрати             часу на отримання інформації про             регулювання Х вартість часу суб’єкта             малого підприємництва (заробітна             плата)              

            

            0,1             год.х             39,12 грн. (мінімальна             зарплата                    у погодинному             розмірі) =             3,91 грн.

        

           
           

            

            3,91

        

            3,91

        

            19,55

        

            10

        

            Процедура             організації виконання вимог регулювання

            

           
           

        

            Цей             податок не є новим та не передбачає             витрат на організацію виконання вимог             регулювання

        

                          

            

                    -

        

            -

        

            11

        

            Процедури             офіційного             звітування

            

Декларування

            

            Витрати             часу на отримання             інформації             про звіт, отримання             необхідних             форм, витрати часу             на             заповнення             звітної             форми             та             на передачу             звітної форми до             органу             фіскальної             служби

            

            1,0             год. х 39,12             грн. (мінімальна зарплата у погодинному             розмірі) =             39,12 грн.

        

           
           

            


           

            


           

            


           

            


           

            

39,12             грн.

        

           
           

            

           
           

            

           
           

            

            39,12

            

           
           

            

           
           

        

           
           

            


           

            


           

            

195,60

            


           

        

            12

        

            Процедури             щодо             забезпечення             процесу             перевірок

        

            Відсутні             (перевірка             відбувається             податковим             інспектором)

        

            -

        

            -

        

            13

        

            Інші             процедури:

        

                Не             передбачено

        

            -

        

            -

        

            14

        

            Разом,             гривень             (сума рядків 8+9+10+11+12)

        

           
           

            

            43,03

        

            43,03

        

                215,15

        

            15

        

            Кількість             суб’єктів малого             підприємництва,             що повинні             виконати             вимоги             регулювання,             одиниць

        

            2

        

            2

        

            2

        

            16

        

            Сумарно,             гривень

        

            86,06

        

            86,06

        

              430,30

        


Примітка:Для розрахунку використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати на 2022 рік, відповідно до ст.8  ЗУ «Про державний бюджет України на 2021 рік» мінімальна заробітна плата з 01.грудня 2021 року встановлена в сумі 6500,00 грн,у погодинному розмірі 39.12 грн


    Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами Кодексу та сплачують податок вже не один рік. Тому витрати часу на виконання вимог регулювання становлять 1,1 год.


Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 1.     
 2.     Розрахунок     сумарних     витрат     суб’єктів     малого     підприємництва,     що     виникають     на     виконання     вимог     регулювання


                                                                                                                                                                                                                                                                

           
           

            

            Порядковий             номер

        

           
           

            

            Показник

        

            Перший             рік             регулювання             (стартовий)

        

           
           

            

За             п’ять             років

        

            1

        

            Оцінка             “прямих” витрат             суб’єктів             малого             підприємництва             на             виконання             регулювання

        

            50056,00             грн.             у             т.ч.             транспортний             податок             50000 грн.

        

            250280

        

            2

        

            Оцінка             вартості             адміністративних             процедур             для             суб’єктів             малого             підприємництва             щодо             виконання             регулювання та             звітування

        

            86,06             грн.

        

            430,30

        

            3

        

            Сумарні             витрати малого             підприємництва             на             виконання             запланованого             регулювання

        

            50142,06             грн.,             у             т.ч.             транспортний             податок             50000,00             грн.

        

            250710,30

        

            4

        

            Бюджетні             витрати на             адміністрування             регулювання             суб’єктів             малого             підприємництва

        

            0             грн.

        

            0

        

            5

        

            Сумарні             витрати             на             виконання             запланованого             регулювання

        

            50142,06             грн.,             у             т.ч.             транспортний             податок             50000,00             грн..

        

            250710,30

        


5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого  регулювання

Ставка транспортного податку регламентована  Податковим кодексом України і збільшенню чи зменшенню не підлягає. 

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати транспортного податку (визначається виключно нормами Податкового кодексу України). 

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Кодексом. 

Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад, тому пом'якшувальні заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання відсутні.


Начальник фінансового відділу                                                                    Світлана ОЛІЙНИК

    

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux